Nepřetržitý odpočinek v týdnu

Plné znění otázky

Máme dotaz ohledně dodržování doby nepřetržitého odpočinku v týdnu (35 h). Jak se postupuje v případě, že je zaměstnanec 10 dní na služební cestě, a nemá tedy kdy čerpat nepřetržitý odpočinek v týdnu? Může po skončení takové pracovní cesty následující pracovní den vykonávat pracovní činnost? Obdobná otázka se týká nepřetržitého odpočinku mezi směnami? Je v pořádku, aby se zaměstnanec vrátil v 24hodinové z pracovní cesty a ráno např. v 7h nastoupil do zaměstnání? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Dny pracovního klidu
Den pracovního klidu v noční směně
Práce ve svátek
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost

Související články

Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Několik poznámek k nepřetržitému odpočinku mezi směnami
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zahraniční pracovní cesty
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Přerušení pracovní cesty a jeho vliv na poskytování cestovních náhrad
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Minimální odpočinek při vícero pracovních poměrech
Přerušení pracovní cesty
Nepřetržitý denní a týdenní odpočinek zcela novým pohledem Soudního dvora EU
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Práce přesčas a mzda za práci přesčas

Související otázky a odpovědi

Započítání pracovní doby na pracovní cestě
Práce přesčas ve státní svátek
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Školení zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Zaměstnávání mladistvých - pracovní cesta
Společník vykonávající funkci jednatele bezplatně a cestovné
Dohoda o provedení práce a odpracovaná doba
Čas strávený na cestě u DPP
Práce přesčas o víkendu a stravné
Práce přesčas a nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu po novele – úvazek 7,5 hod.
Přesčas při pracovní cestě
Cestovní náhrady, přesčas, spotřeba paliva
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Výpočet jízdních výdajů při pracovních cestách – určení spotřeby pohonných hmot
Cestovní náhrady a odpočet DPH
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu po novele – úvazek 11 hod.
Cestovní náhrady a nákup PHM u zaměstnanců ze Slovenska
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu po novele – úvazek 7,5 hod.

Související předpisy

§ 42, 81-84, 90-92, 153 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce