Práce přesčas ve státní svátek

Plné znění otázky

Zaměstnanec byl na služební cestě ve státní svátek. Jedná se o pracovníka THP. Ve smlouvě má ujednání o tom, že se přesčasy do výše 150 hodin neproplácí. Má tedy nárok na proplacení přesčasu? Jaké jsou možnosti řešení tohoto případu včetně názorné ukázky příkladu, jak se bude mzda počítat.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Nařízení práce přesčas
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Práce přesčas při práci ve svátek
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Délka pracovní doby (obecně)
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Nový svátek v roce 2016
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Darování krve a krevní plazmy
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021

Související otázky a odpovědi

Dvakrát podepsané prohlášení poplatníka
Výpověď pracovní smlouvy
Výpočet dovolené po DPN a snížení úvazku
Proplacení práce v sobotu, která je zároveň státním svátkem
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Náhrada mzdy za dovolenou při nerovnoměrně rozvržené pracovní době
Konto pracovní doby a neplacené volno
Započítání pracovní doby na pracovní cestě
Práce ve svátek
Práce přesčas při dohodě o provedení práce
Náhradní volno a práce ve svátek
Poměrná část odměny za pololetí - příspěvková organizace, plat
Příplatek za přesčas u zkráceného pracovního poměru
Práce ve svátek v den pracovního klidu
Práce ve svátek
Pracovní volno s náhradou mzdy
Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
Přesčas při pracovní cestě
Cestovní náhrady, přesčas, spotřeba paliva
Doprovod k lékaři
Proplacení dovolené
Práce přesčas a její proplacení

Související předpisy

§ 93, 114 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce