Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce

Základní informace

S prací přesčas spojuje zákoník práce parametr výjimečnosti. Konána by měla být jen tehdy, pokud je to nezbytně nutné. Tomu odpovídá i skutečnost, že v některých případech lze práci přesčas připustit jen na základě dohody zaměstnavatele se zaměstnancem, někdy nesmí být zaměstnancem konána práce přesčas vůbec a zákon zná dokonce i možnost, že bude příslušným orgánem její další výkon zakázán.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nařízení práce přesčas
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Práce přesčas při práci ve svátek
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Délka pracovní doby (obecně)
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Co se skrytými přesčasy?
Práce přesčas - nároky v zúčtování mezd
Časté otázky týkající se práce přesčas a jejího odměňování ve vazbě na novelizaci zákoníku práce
Náhradní volno za práci přesčas
Kratší pracovní doba a práce přesčas
Spory o mzdu za práci přesčas
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Několik poznámek k pracovní době
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Pracovní doba v silniční dopravě
Pracovní doba v obchodě
Evidence pracovní doby

Související otázky a odpovědi

Zhodnocení doby práce přesčas u kratší pracovní doby
Pracovní doba určená směrnicí na 37,5 hod. a přesčas nad tuto dobu
Práce přesčas ve státní svátek
Nařízení práce přesčas
Práce přesčas - stanovení maximální výše
Počítání nepřetržitého odpočinku v týdnu
Práce přesčas při dohodě o provedení práce
Práce přesčas a příplatky v nepodnikatelském subjektu
Poměrná část odměny za pololetí - příspěvková organizace, plat
Počítání nepřetržitého odpočinku v týdnu
Zkrácení fondu pracovní doby-dodatek pracovní smlouvy
Přestávka v práci
Příplatek za přesčas u zkráceného pracovního poměru
Práce přesčas
Práce přesčas a její proplacení
Dosažená mzda pro práci přesčas - definice
Dohoda o provedení práce - příplatek za práci ve svátek
Započítávání hodin do sjednané práce presčas
Čerpání náhradního volna za přesčas bez příplatku
Náhradní volno a a odpracovaná doba