Dohoda o provedení práce

Plné znění otázky

Chceme zaměstnat prvního zaměstnance na DPP. Prosíme o informace k níže uvedeným skutečnostem, které nám nejsou jasné, nebo si je chceme ověřit.

1)      Platí pro DPP od roku 2018 zaručená mzda nebo stále jen minimální mzda?

2)      Při nepodepsání prohlášení poplatníka a výdělku do 10 000 Kč měsíčně odvádíme srážkovou daň. Při podepsání prohlášení poplatníka nebo nepodepsání s výdělkem nad 10 000 Kč odvádíme zálohovou daň. Je to tak v pořádku?

3)      Odměna do 10 000 Kč měsíčně – bez přihlášení a odvodů na sociální a zdravotní pojištění?

4)      Platba na úrazové pojištění zaměstnanců v min. výši 100 Kč při odměně do 10 000 Kč měsíčně?

5)      Jako zaměstnavatel se registrujeme na finančním úřadě k zálohové a srážkové dani?

6)      Zaměstnanec sám nahlásil, že má exekuci z r. 2014. My tedy oznámíme exekutorovi nástup povinného? Od září 2015 se exekuce ze mzdy provádějí i u DPP. Exekuce zaměstnance je z roku 2014, ale nám přijde exekuční příkaz v roce 2018. Bude tedy odměna z DPP podléhat srážkám ze mzdy (nezabavitelná částka, rozdělení na třetiny)? Nebo máme očekávat přikázání jiné peněžité pohledávky, kde se sráží částka určená exekutorem? Do doby, než přijde exekuční příkaz, budeme srážet a deponovat?

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Problémy mzdové účetní
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a nařízení vlády od 1. 1. 2018
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2017
Zvýšení minimální mzdy v souvislostech
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2020
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2019
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2021
Kontrola nejnižší úrovně zaručené mzdy
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2022
Minimální mzda od 1. 1. 2019
Minimální mzda od 1. 1. 2020
Problémy s dodržením nejnižší úrovně minimální a zaručené mzdy
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2021
Minimální mzda, nejnižší úrovně zaručené mzdy a úprava platových poměrů od 1. ledna 2023
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku

Související pracovní situace

Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Minimální mzda
Zaručená mzda
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Souběžná činnost
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Vstupní lékařská prohlídka
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance

Související otázky a odpovědi

Minimální mzda u dohody o provedení práce v r. 2020
Minimální mzda u dohody o provedení práce
Nový pracovní poměr u stejného zaměstnavatele
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Dovolená při dlouhodobé pracovní neschopnosti / Zvýšení minimální mzdy a plat obchodního zástupce
Mzda zaměstnance vyslaného do Německa
Příplatky k odměně z DPČ nebo DPP
Dohoda o provedení práce - mimořádná odměna
Mzdové listy
Mzda v pracovní smlouvě a mzdový výměr
Průměrný měsíční výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Průměrný čistý výdělek z DPP
Průměrný výdělek - výpočet
Neplatné ukončení pracovního poměru
Potvrzení o zaměstnání a dočasná pracovní neschopnost
Pracovní poměr na dobu určitou
Výpočet odstupného
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Dohoda o pracovní činnosti a odstupné

Související předpisy

§ 7a zákona 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
§ 111, 112, 365 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 125 zákona 280/2009 Sb. daňový řád
§ 6, 38k, 39b zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 299 zákona 99/1963 Sb. občanský soudní řád