Dohoda o provedení práce - příplatek za práci ve svátek

Plné znění otázky

Máme se zaměstnancem uzavřenu Dohodu o provedení práce. Zde je mj. sjednána odměna za odvedenou práci ve výši 120 Kč na hod. Rozsah pracovní doby není písemně v DPP sjednán. Počet odpracovaných hodin je u tohoto zaměstnance denně evidován, na základě odpracovaných hodin za měsíc je dle sjednané hodinové sazby zaměstnanci vyplacena odměna. Plánujeme však, že zaměstnanec přijde do práce také ve stání svátek (28. 9. 2020). Jak je to prosím v tomto případě s ev. příplatkem v minimální výši průměrného výdělku za práci o svátek. Vztahuje se toto zákonné ujednání také na DPP? Budu odměnu za tento den ve svátek počítat standardně, tedy počet hod za tento den x 120 Nebo i v tomto případě přináleží zaměstnanci zákonný příplatek za práci přesčas? Tedy budu odměnu za tento den ve svátek počítat : počet hod za tento den x 120 + příplatek ve výši průměrného výdělku?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Mzda za práci přesčas
Práce přesčas při práci ve svátek
Nařízení práce přesčas
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Souběh příplatků
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Práce ve svátek
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Délka pracovní doby (obecně)
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby

Související články

Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Nový svátek v roce 2016
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Co se skrytými přesčasy?
Práce přesčas - nároky v zúčtování mezd
Časté otázky týkající se práce přesčas a jejího odměňování ve vazbě na novelizaci zákoníku práce
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Náhradní volno za práci přesčas
Kratší pracovní doba a práce přesčas
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Spory o mzdu za práci přesčas

Související otázky a odpovědi

Kompenzační bonus při souběhu OSVČ, HPP a rodičovského příspěvku
Krácení dovolené, pracovní úraz
Konkureční doložka, soudní výlohy a daňová uznatelnost
Práce přesčas a její proplacení
Práce ve svátek v den pracovního klidu
Práce ve svátek
Proplacení práce v sobotu, která je zároveň státním svátkem
Náhradní volno
Poměrná část odměny za pololetí - příspěvková organizace, plat
Práce na částečný úvazek a práce konaná nad týdenní pracovní dobu a její odměňování v měsíci
Placení svátků při nerovnoměrném rozvržení
Náhradní volno a práce ve svátek
Dosažená mzda pro práci přesčas - definice
Práce přesčas ve státní svátek
Příplatek z práci ve svátek ve vícesměnném a jednosměnném provozu
Práce přesčas při dohodě o provedení práce
Minimum příplatku
Délka pracovní doby
Příplatek za přesčas u zkráceného pracovního poměru
Příplatek za noční a odpolední směnu
Příplatek za noční směnu
Práce přesčas o víkendu a stravné

Související předpisy

§ 77, 138 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce