Evidence pracovní doby

Základní informace

Nezbytným podkladem pro výpočet mzdy nebo platu, ke sledování čerpání dovolené, přesčasové práce, dokladem pro kontrolu dodržování příslušných ustanovení zákoníku práce týkajících se pracovní doby a doby odpočinku, a to pro kontrolu ze strany zaměstnavatele, vnějších kontrolních orgánů, případně samotného zaměstnance, je evidence pracovní doby, resp. údajů s ní souvisejících.

Povinnost vedení takové evidence má zaměstnavatel. Je vhodné, aby byla evidence podepsaná příslušným vedoucím zaměstnancem (většinou přímým nadřízeným zaměstnance), který ručí za správnost uvedených údajů.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Noční práce vs. práce v noci
Pracovní pohotovost
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami

Související články

Úvaha nad novou úpravou evidence pracovní doby u akademických pracovníků
Evidence pracovní doby
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Evidence pracovní doby
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Několik poznámek k pracovní době
Kontrola evidence pracovní doby
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu
Konto pracovní doby a zkušenosti s jeho implementací
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Změna letního času v roce 2019
Zhodnocení rozporu ZP a české pracovněprávní judikatury s právem EU a judikaturou Soudního dvora EU
Nová právní úprava pracovní doby zaměstnanců v dopravě
Sestavujeme rozvrh směn
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Překážky v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby
Spořicí konto pracovní doby

Související otázky a odpovědi

Sleva na sociálním pojištění - lékař jako odpracovaná doba
Mzdový list, odpracované dny, odpracované hodiny
Vrácení mzdy za neodpracované dny
Dohody o pracích mimo pracovní poměr - docházka
Minimální časový údaj ve výkazech
Evidence dnů a přesčasů
DPP a DPČ - evidence pracovní doby, rozvržení pracovní doby, příplatky
Docházkový systém
Evidence pracovní doby
Evidence odpracované směny
Dohody mimo pracovní poměr a evidence odpracovaných hodin
Dovolená při kratší pracovní době rozdělené pouze na několik dnů v týdnu
Pracovní doba od Po-Pá včetně svátků
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba - přechod na rovnoměrnou pracovní dobu
Zhodnocení doby práce přesčas u kratší pracovní doby
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Délka pracovní doby
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn
Směnný provoz
Vykazování přesčasů u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby