Plánování směn a práce přesčas

Plné znění otázky

Zaměstnanci techniky v divadle pracují na základě plánů, které jsou zpracovávány minimálně na týden až 14 dnů dopředu. Stane se však, že se plán změní. Plánovaná směna odpadne, lidé v tuto dobu nepracují. Poté se směna, která byla naplánována, odpracuje jindy, nebo také vůbec. Přesto mistři vykazují všechny hodiny, které byly naplánovány, i ty navíc. Přestože ty, které odpadly, nebyly odpracovány, dávají je k proplacení. Jedná se o stovky hodin měsíčně. Jak prosím správně postupovat? Proplácet, či nikoliv? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Výkon vazby a vztah ke zdravotnímu pojištění
Příspěvky na penzijní spoření a životní pojištění
Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti
Kratší pracovní úvazek
Dosažená mzda pro práci přesčas - definice
Hodinová mzda
Výše měsíční mzdy při změně rozvržení pracovní doby, stanoveného fondu a výše mzdy
Placení svátků při nerovnoměrném rozvržení
Provoz/směnnost dle německých svátků
Plánování směny a svátek
Zavřený provoz o Vánocích - odměna zaměstnanců
Příplatek z práci ve svátek ve vícesměnném a jednosměnném provozu
Náhrada mzdy za dovolenou při nerovnoměrně rozvržené pracovní době
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Změna týdenního úvazku - měsíční mzda
Vrácení mzdy za neodpracované dny
Práce přesčas a její proplacení
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Délka pracovní doby
Směnný provoz
Práce ve svátek v den pracovního klidu
Náhradní volno

Související články

Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Nový svátek v roce 2016
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Konto pracovní doby a stálá mzda
Konto pracovní doby a zkušenosti s jeho implementací
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Změna letního času v roce 2019
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Nová právní úprava pracovní doby zaměstnanců v dopravě

Související pracovní situace

Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Konto pracovní doby
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Směna a její maximální délka
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Splatnost a výplata mzdy
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Mzda za práci přesčas
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Dny pracovního klidu

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce