Započítání pracovní doby na pracovní cestě

Plné znění otázky

Prosím o vysvětlení možností, jak započíst dobu strávenou na pracovní cestě, pokud máme stanoveno pružné rozvržení pracovní doby (pondělí až pátek 6:00-20:00 hod.), přičemž pevná pracovní doba pro účely pracovní cesty je 7:45-16:15 hod. Například: 1) Zaměstnanec vyjede na pracovní cestu v 6:30 hod., na místo dojede v 8:00 hod., práci vykonává do 15:00 hod. a poté cestuje zpět, návrat v 17:00 hodin. 2) Zaměstnanec vyjede na pracovní cestu v 6:30 hod., na místo dojede v 8:00 hod., práci vykonává do 17:00 hod. a poté cestuje zpět, návrat v 18:30 hodin. 3) Zaměstnanec přijde do práce v 6:30, pracuje do 9:00, poté odjíždí na pracovní cestu, na místo dojede v 11:00 hod., práci vykonává do 15:00 hod. a poté cestuje zpět, návrat v 17:00 hodin a poté ještě pracuje na pracovišti do 18:00 hodin. V uvedených případech započítáváme pro fond pracovní doby dobu, kterou máme stanovenu jako pevnou, tzn. 7:45 – 16:15 hodin a případně k tomu další dobu, kterou má zaměstnanec vykázánu jako výkon práce - tzn. v případě 1) započtena pouze doba 7:45 – 16:15 hodin, v případě 2) započtena doba 7:45 – 17:00 hodin, v případě 3) započtena doba 6:30 – 16:15 a pak 17:00 – 18:00 hodin. Doba strávená na cestě není započtena, pokud nespadá do pevné pracovní doby. Samozřejmě pro účely cestovních náhrad je započtena celková doba od nástupu do ukončení pracovní cesty. Je tento postup správný? A ještě další dotaz, vzhledem k tomu, že na pracovní cesty vyjíždí pracovníci kontroly, kdy jejich činnost často obsahuje pracovní cesty „od rána do večera“, lze upravit vnitřním předpisem i delší rozsah pracovní doby pro účely pracovní cesty než současných 8 hodin, např. 12 hodin, pokud máme jinak pružné rozvržení pracovní doby? Případně lze započíst do výkonu práce i dobu strávenou ve služebním vozidle, jak pro řidiče, tak pro ostatní kolegy, jestliže i v průběhu cestování např. zpracovávají kontrolní protokoly v autě na notebooku?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Zdravotní pojištění - OSVČ důchodce
Čerpání z FKSP na letní dětské tábory
Otec na mateřské dovolené
Práce přesčas ve státní svátek
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Společník vykonávající funkci jednatele bezplatně a cestovné
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Dohoda o provedení práce a odpracovaná doba
Cestovní náhrady - dovoz na letiště
Výše měsíční mzdy při změně rozvržení pracovní doby, stanoveného fondu a výše mzdy
Přijetí do zaměstnání v pracovním poměru - Cestovní náhrady
Služební vůz - pracovní pohotovost
Parkovné a cestovní příkaz
Nutnost vyúčtovat cestovní příkaz v rámci pobytu Erasmus
Stravné při přestupu na letišti
Ubytování zaměstnanců na pracovní cestě
Nárok na stravenkový paušál při pracovní cestě
Zaměstnávání mladistvých - pracovní cesta
Teambuilding
Délka pracovní doby
Směnný provoz

Související články

Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Přerušení pracovní cesty
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Cestovní náhrady v roce 2021
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady 2023
Přerušení pracovní cesty a jeho vliv na poskytování cestovních náhrad
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Směna a její maximální délka
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Pružná pracovní doba
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Sjednání kratší pracovní doby
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce