Sjednání kratší pracovní doby

Základní informace

Pokud nepracuje zaměstnanec po stanovenou týdenní pracovní dobu nebo po zkrácenou stanovenou týdenní pracovní dobu (v obou případech tedy na tzv. plný pracovní úvazek), pak jde u něho o kratší pracovní dobu (tzv. kratší pracovní úvazek) s dopadem do výše mzdy nebo platu. Kratší pracovní dobu může zaměstnavatel se zaměstnancem sjednat, nebo se realizuje na základě žádosti zaměstnance, které je zaměstnavatel za podmínek stanovených zákoníkem práce povinen vyhovět (v rámci zvláštních pracovních podmínek některých kategorií zaměstnanců v oblasti pracovní doby).
Viz situace Délka pracovní doby (obecně), Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky).

Související dokumenty

Související pracovní situace

Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Délka pracovní doby (obecně)
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Délka pracovní doby (obecně)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Směna a její maximální délka
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Několik poznámek k pracovní době
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Seznámení zaměstnance se změnou rozvrhu týdenní pracovní doby
Změna délky týdenní pracovní doby v průběhu kalendářního roku a právo na dovolenou
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Kratší pracovní doba a práce přesčas
Pracovní doba v obchodě
Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Novely zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce přijaté v souvislosti s novelou zákoníku práce
Dovolená od 1. 1. 2021
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Účast zaměstnanců v orgánech společnosti

Související otázky a odpovědi

Vyrovnávací období zaměstnance
Změna týdenního úvazku - měsíční mzda
Zákoník práce
Řidič kamionu - pracovní doba, přesčasy, podklady pro mzdu atd.
Náhradní volno při kratší pracovní době
Mzdový list, odpracované dny, odpracované hodiny
Stanovení týdenní pracovní doby
Zkrácení fondu pracovní doby-dodatek pracovní smlouvy
Zhodnocení doby práce přesčas u kratší pracovní doby
Zkrácený pracovní úvazek
Zkrácení pracovní doby
Náhrada mzdy při zkrácené pracovní době u jednoho den v týdnu
Dovolená při kratší pracovní době rozdělené pouze na několik dnů v týdnu
Práce o víkendu
Pracovní doba od Po-Pá včetně svátků
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba - přechod na rovnoměrnou pracovní dobu
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Hodinová mzda
Délka pracovní doby
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn