Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku

Plné znění otázky

České s. r. o. se sídlem v Praze bude zaměstnávat pracovníky z EU – Slovenska. Zaměstnanci mají trvalý pobyt na Slovensku. Pracovněprávní vztah se bude řídit českými právními předpisy. V pracovní smlouvě mají uvedeno místo výkonu práce území hlavního města Prahy a jsou vysíláni na pracovní cesty do Ruska. Zde má firma dlouhodobou zakázku (kontrakt delší než jeden rok). Firma nemá v Rusku provozovnu, pracovníkům bude zajištěno ubytování a vypláceny cestovní náhrady. Z tohoto vyplývá, že slovenští zaměstnanci budou celý rok vykonávat práci na území Ruska. Jak bude zaměstnavatel postupovat při výpočtu mzdy, záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a jejího ročního vyúčtování, při stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného na sociální a zdravotní pojištění, při odvodech zákonného pojištění za zaměstnance. Do jakého státu přísluší jednotlivé odvody z mezd.

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Zaručená mzda - poměr základní a pohyblivé složky
Místo výkonu práce v místě bydliště zaměstnance
Cestovní příkaz - pronájem bytu
Zaměstnání malého rozsahu
Cestovní náhrady při pracovních cestách dočasně přiděleného zaměstnance
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Práce přesčas ve státní svátek
Započítání pracovní doby na pracovní cestě
Pojistné zahraničního zaměstnance
Společník vykonávající funkci jednatele bezplatně a cestovné
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Cestovní náhrady při mimořádné cestě
Čas strávený na cestě u DPP
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Náhrada při přijetí do zaměstnání - nutné vedlejší výdaje
Cestovní náhrady u agentury práce
Neplacené volno
Vysílání zaměstnanců na Slovensko

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Průkazy zdravotních pojišťoven a rozsah nároků pojištěnce
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Evropská unie a určení příslušnosti k právním předpisům
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele z pohledu zdravotního pojištění
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Koordinační nařízení Evropské unie a některé aspekty zdravotní péče
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zaměstnanci z Evropské unie a zdravotní pojištění - tři důležité otázky
Novela zákona o zaměstnanosti a zdravotní pojištění
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dovolená po mateřské dovolené
Ošetřovné
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele

Související předpisy

§ 6 zákona 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
§ 2, 3 zákona 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů