Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby

Základní informace

V praxi existuje řada případů, které vyžadují, aby zaměstnavatel rozvrhl zaměstnanci pracovní dobu nikoliv rovnoměrně (na každý týden v délce stanovené, nebo kratší pracovní doby), ale nerovnoměrně. Délka rozvržené pracovní doby (a tím pádem často i počet směn) se zaměstnanci týden co týden liší, přičemž v průměru za příslušné, tzv. vyrovnávací období nesmí přesáhnout stanovenou týdenní, nebo kratší pracovní dobu.

Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby přestavuje větší zásah do osobního života zaměstnance (zaměstnanec se nemůže spolehnout na pravidelnost ve svých směnách, pracovní dny stejně jako dny odpočinku mu připadají na různé dny v týdnu) a promítá se jinak než rovnoměrné rozvržení pracovní doby do dalších pracovněprávních institutů (např. do výpočtu práva na dovolenou, odměňování, apod.).
Viz situace Rovnoměrné rozvržení pracovní doby.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Směna a její maximální délka
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Směna a její maximální délka
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Konto pracovní doby
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Sjednání kratší pracovní doby
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu

Související články

Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Spořicí konto pracovní doby
Sestavujeme rozvrh směn
Co se skrytými přesčasy?
Pracovní doba v silniční dopravě
Pracovní doba v obchodě
Změna letního času v roce 2019
Pracovní režim, 2. část
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Nová právní úprava pracovní doby zaměstnanců v dopravě
Otazníky kolem pracovní doby
Konto pracovní doby a zkušenosti s jeho implementací
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Konto pracovní doby a stálá mzda
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu
Nový svátek v roce 2016

Související otázky a odpovědi

Nepravidelný pracovní poměr
Náhrada mzdy za dovolenou při nerovnoměrně rozvržené pracovní době
Přestávky v práci a doba odpočinku mezi směnami u pracovníků činných na dohodu práce
Informační povinnost – rozsah a rozvržení pracovní doby u dohod
Nerovnoměrně rozložená pracovní doba
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba a lékař
Saldo hodin
Přepočet dovolené
Výše měsíční mzdy při změně rozvržení pracovní doby, stanoveného fondu a výše mzdy
Zákoník práce
Evidence docházky zaměstnanců při pružné pracovní době a práci na směny pro inspektorát práce
Dovolená při kratší pracovní době rozdělené pouze na několik dnů v týdnu
Směnný provoz
Povinnost určit základní část pružní pracovní doby
Přestávka v práci na oddech při mimořádné 12hodinové směně
Příplatek z práci ve svátek ve vícesměnném a jednosměnném provozu
Rozvržení pracovní doby v dohodě o práci na dálku
Přechod z dvousměnného na jednosměnný režim
Vyrovnávací období zaměstnance

Související články

Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Co se skrytými přesčasy?
Pracovní doba v silniční dopravě