Noční práce vs. práce v noci

Základní informace

Někteří zaměstnanci pravidelně, někteří jen nahodile vykonávají práci v noční době. Tou je doba mezi 22. hodinou večerní a 6. hodinou ranní. Práce v noční době se promítá jednak do odměňování (ve vazbě na poskytování mzdy nebo příplatku k platu za noční práci), jednak do pracovní doby, doby odpočinku a oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci prostřednictvím definice zaměstnance pracujícího v noci. Až na výjimky je zaměstnavateli zakázáno zaměstnávat prací v noci mladistvé zaměstnance.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Směna a její maximální délka
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Den pracovního klidu v noční směně

Související články

Práce v noci: Vymezení, pravidla a sankce za jejich porušení
Noční práce a zaměstnanec pracující v noci
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Několik poznámek k pracovní době
Evidence pracovní doby
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Přestávky v práci
Několik poznámek k nepřetržitému odpočinku mezi směnami
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Nová právní úprava dovolené
Zaměstnávání cizinců v České republice
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Co se skrytými přesčasy?

Související otázky a odpovědi

Příplatek za noční a odpolední směnu
1/2 den dovolené a přesčas ve stejný den
Příplatek za noční směnu
Dovolená při kratší pracovní době rozdělené pouze na několik dnů v týdnu
Pracovní doba od Po-Pá včetně svátků
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba - přechod na rovnoměrnou pracovní dobu
Zhodnocení doby práce přesčas u kratší pracovní doby
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Délka pracovní doby
Nárok na stravenky - noční směna
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn
Směnný provoz
Práce na směny
Nárok na dovolenou při částečném uvazku
Povinnost určit základní část pružní pracovní doby
Přestávka v práci na oddech při mimořádné 12hodinové směně
Příplatek z práci ve svátek ve vícesměnném a jednosměnném provozu
Pracovní pohotovost během dovolené a svátku
Nepravidelný pracovní poměr
Počítání nepřetržitého odpočinku v týdnu