Noční práce vs. práce v noci

Základní informace

Někteří zaměstnanci pravidelně, někteří jen nahodile vykonávají práci v noční době. Tou je doba mezi 22. hodinou večerní a 6. hodinou ranní. Práce v noční době se promítá jednak do odměňování (ve vazbě na poskytování mzdy nebo příplatku k platu za noční práci), jednak do pracovní doby, doby odpočinku a oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci prostřednictvím definice zaměstnance pracujícího v noci. Až na výjimky je zaměstnavateli zakázáno zaměstnávat prací v noci mladistvé zaměstnance.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Směna a její maximální délka
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Den pracovního klidu v noční směně

Související články

Práce v noci: Vymezení, pravidla a sankce za jejich porušení
Noční práce a zaměstnanec pracující v noci
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Několik poznámek k pracovní době
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Evidence pracovní doby
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Novely zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce přijaté v souvislosti s novelou zákoníku práce
Dovolená od 1. 1. 2021
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Účast zaměstnanců v orgánech společnosti
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Úvaha nad novou úpravou evidence pracovní doby u akademických pracovníků
Praktické problémy dodatkové dovolené ve zdravotnictví a sociálních službách

Související otázky a odpovědi

Příplatek za noční a odpolední směnu
1/2 den dovolené a přesčas ve stejný den
Příplatek za noční směnu
Dovolená při kratší pracovní době rozdělené pouze na několik dnů v týdnu
Pracovní doba od Po-Pá včetně svátků
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba - přechod na rovnoměrnou pracovní dobu
Zhodnocení doby práce přesčas u kratší pracovní doby
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Délka pracovní doby
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn
Směnný provoz
Práce na směny
Přestávka při pružném rozvržení pracovní doby
Přepočet dovolené
Výše měsíční mzdy při změně rozvržení pracovní doby, stanoveného fondu a výše mzdy
Změna týdenního úvazku - měsíční mzda
Pracovní úvazek
Náhradní volno a práce ve svátek
Pracovní doba
Provoz/směnnost dle německých svátků