Problémy mzdové účetní

Vydáno: 14 minut čtení

Zaručená mzda a náhrada mzdy

Dotaz se týká nejnižší úrovně zaručené mzdy v případě čerpání dovolené. Dosud jsme postupovali tak, že jsme celkový příjem v daném měsíci dopláceli do zaručené mzdy, tj. příjem včetně náhrad za dovolenou či za indispoziční volno byl dorovnán do zaručené mzdy. Otázkou je, zda se zaručená mzda počítá jen z odpracovaných hodin a nezahrnují se do ní náhrady mzdy, tedy náhrada mzdy za dovolenou a indispoziční volno, neboť tyto mzdové náležitosti jsou hrazeny ve výši průměrného výdělku a do výpočtu průměrného výdělku vstupují jak mzda za práci přesčas, tak počet hodin práce přesčas.

V ustanovení § 112 odst. 3 zákoníku práce se stanoví: „Nedosáhne-li mzda nebo plat bez mzdy nebo platu za práci přesčas, příplatku za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek

  1. ke mzdě ve výši rozdílu mezi mzdou dosaženou v kalendářním měsíci a příslušnou nejnižší úrovní zaručené měsíční mzdy, nebo ve výši rozdílu mezi mzdou připadající na 1 odpracovanou hodinu a příslušnou hodinovou sazbou nejnižší úrovně zaručené mzdy; pro účely doplatku se použije nejnižší úroveň hodinové mzdy, jestliže se předem nesjedná, nestanoví nebo neurčí použití nejnižší úrovně zaručené měsíční mzdy, nebo
  2. k platu ve výši rozdílu mezi platem dosaženým v kalendářním měsíci a příslušnou nejnižší úrovní

Související dokumenty

Související pracovní situace

Zaručená mzda
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet pravděpodobného výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci

Související články

Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2019
Zaměstnávání brigádníků
Aktuální aspekty vysílání zaměstnanců v rámci poskytování služeb
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Průměrný výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Odměna z dohody o provedení práce
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Minimální mzda od 1. 1. 2019
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích

Související otázky a odpovědi

Mzda zaměstnance vyslaného do Německa
Minimální mzda u dohody o provedení práce
Minimální mzda u dohody o provedení práce v r. 2020
Prokazování nepřítomnosti zaměstnanců na DPP a DPČ
Náhrada mzdy u pracovníků na DPČ
Náhrada odměny u dohod o pracovní činnosti za svátek
Dohoda o provedení práce
DPP a limit pro pohyblivé složky mzdy
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Příplatky k odměně z DPČ nebo DPP
Průměrný hodinový výdělek u dohod
Pravděpodobný výdělek - hodinový/měsíční u dohod (DPP, DPČ)
DPČ a hodinová mzda
Dohodáři na home office a příplatky za víkendy, svátky
Příplatky a dohoda o pracovní činnosti
DPP a práce o víkendech
Příplatky a dohoda o provedení práce
Výpočet průměrného výdělku u DPP s jednorázovou odměnou
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Dohoda o pracovní činnosti a odstupné

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
435/2004 Sb. o zaměstnanosti