Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas

Vydáno: 10 minut čtení

Pokud zaměstnanec vykoná pro zaměstnavatele odměňujícího mzdou práci přesčas, přísluší mu za ni dosažená mzda a příplatek ve výši nejméně 25 % průměrného výdělku, popř. po dohodě se zaměstnavatelem náhradní volno v rozsahu konané práce přesčas namísto tohoto příplatku. Není ale vyloučeno, že se zaměstnanci za práci přesčas ničeho nedostane, protože jeho mzda je dle ustanovení § 114 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů sjednána již s přihlédnutím k takové práci.

Jaké podmínky musejí být v tomto případě splněny? A může do tohoto procesu nějak vstoupit i kolektivní smlouva? Na tyto otázky odpověděl Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 26. 2. 2021, sp. zn. 21 Cdo 1033/2019.

Popis případu

Zaměstnavatel pracoval u zaměstnavatele jako vedoucí prodejny. V pracovní smlouvě s ním bylo dohodnuto, že „mzdové podmínky, tj. výše mzdy, lhůta její splatnosti, termín, způsob a místo výplaty, jsou stanoveny zvláštní smlouvou (mzdovým výměrem). Takovým mzdovým výměrem byla zaměstnanci určena mzda v příslušné výši.

U zaměstnavatele působila odborová organizace, s níž uzavřel kolektivní smlouvu. Ve vztahu k odměňování zaměstnanců obsahovala kolektivní smlouva nejprve článek v tom smyslu, že „za práci přesčas náleží zaměstnanci mzda a příplatek ve výši stanovené zákoníkem práce nebo náhradní volno“. V rámci kolektivního vyjednávání bylo však toto ujednání později změněno a nově bylo mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací sjednáno, že „...mzda vedoucích zaměstnanců (vedoucí jednotlivých oddělení) je vždy sjednána, popř.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Splatnost a výplata mzdy
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Práce přesčas při práci ve svátek
Nařízení práce přesčas
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Splatnost a výplata mzdy
Mzda za práci přesčas
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Konto pracovní doby
Dny pracovního klidu
Den pracovního klidu v noční směně
Bezpečnostní přestávka
Nepřetržitý odpočinek v týdnu

Související články

Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Časté otázky týkající se práce přesčas a jejího odměňování ve vazbě na novelizaci zákoníku práce
Náhradní volno za práci přesčas
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Splatnost mzdy (nejenom) za práci přesčas
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Nový svátek v roce 2016
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Náhradní volno za práci přesčas
Časté otázky týkající se práce přesčas a jejího odměňování ve vazbě na novelizaci zákoníku práce
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Kratší pracovní doba a práce přesčas
Práce přesčas - nároky v zúčtování mezd
Co se skrytými přesčasy?

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce

Související vzory

Vzor: Dohoda o poskytování smluvní mzdy
Vzor: Mzdový výměr

Související otázky a odpovědi

Dosažená mzda pro práci přesčas - definice
Práce přesčas a její proplacení
Hodinová mzda
Práce ve svátek v den pracovního klidu
Plánování směn a práce přesčas
Náhradní volno
Poměrná část odměny za pololetí - příspěvková organizace, plat
Proplacení práce v sobotu, která je zároveň státním svátkem
Práce přesčas při dohodě o provedení práce
Minimum příplatku
Dohoda o provedení práce - příplatek za práci ve svátek
Práce přesčas ve státní svátek
Práce ve svátek
Kratší pracovní úvazek
Příplatek za přesčas u zkráceného pracovního poměru
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Změna týdenního úvazku - měsíční mzda
Práce přesčas a příplatky v nepodnikatelském subjektu
Práce přesčas o víkendu a stravné
Vrácení mzdy za neodpracované dny