Hodinová mzda

Plné znění otázky

Standardně máme u našich zaměstnanců stanovenou mzdu měsíční odměnou. Zajímalo by nás ale stanovení mzdy hodinově. Je nutné sjednat/stanovit týdenní úvazek, případně přesný rozpis směn, pracovní fond při hodinové mzdě? Je povinností při nenaplnění pracovního fondu mzdu doplatit? Je nějaký další rozdíl mezi mzdou stanovenou měsíčně a hodinově, kromě toho, že hodinová mzda řeší přesně odměnu formou odpracované (plánované) směny za měsíc v hod. * hod. sazba, a je tak přesnější oproti měsíční, která potírá výkyvy ve dnech a hodinách v jednotlivých měsících? Zajímá nás, zda je možné sjednat mzdu hodinově a proplatit bez dalšího pouze skutečně odpracované hodiny. Pokud tedy zaměstnavatel bude mít dostatek práce, bude odměna vyšší a pokud nebude dostatek práce, bude nižší. Odpověď tuším, zajímá nás, zda je alternativa takto pracovní smlouvu, nebo mzdové předpisy postavit.

 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Nevyčerpaná dovolená
Antivirus C, pozdní úhrada sociálního za měsíc červen, červenec
Dovolená a čerpání náhradního volna v roce 2021
Změna týdenního úvazku - měsíční mzda
Dosažená mzda pro práci přesčas - definice
Plánování směn a práce přesčas
Plánování směny a svátek
Náhrada mzdy při zkrácené pracovní době u jednoho den v týdnu
Kratší pracovní úvazek
Mzdový list, odpracované dny, odpracované hodiny
Délka pracovní doby
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Výše měsíční mzdy při změně rozvržení pracovní doby, stanoveného fondu a výše mzdy
Proplacení práce v sobotu, která je zároveň státním svátkem
Krácení mzdy při kratší pracovní době kvůli nedostatku práce
Zavřený provoz o Vánocích - odměna zaměstnanců
Práce ve svátek
Vrácení mzdy za neodpracované dny
Práce o víkendu
Vyrovnávací období zaměstnance
Zkrácení fondu pracovní doby-dodatek pracovní smlouvy
Práce přesčas a její proplacení

Související články

Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Nový svátek v roce 2016
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Seznámení zaměstnance se změnou rozvrhu týdenní pracovní doby
Změna délky týdenní pracovní doby v průběhu kalendářního roku a právo na dovolenou
Splatnost mzdy (nejenom) za práci přesčas
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU

Související pracovní situace

Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Splatnost a výplata mzdy
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Sjednání kratší pracovní doby
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Evidence pracovní doby
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Mzda za práci přesčas
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce