Hodinová mzda

Plné znění otázky

Standardně máme u našich zaměstnanců stanovenou mzdu měsíční odměnou. Zajímalo by nás ale stanovení mzdy hodinově. Je nutné sjednat/stanovit týdenní úvazek, případně přesný rozpis směn, pracovní fond při hodinové mzdě? Je povinností při nenaplnění pracovního fondu mzdu doplatit? Je nějaký další rozdíl mezi mzdou stanovenou měsíčně a hodinově, kromě toho, že hodinová mzda řeší přesně odměnu formou odpracované (plánované) směny za měsíc v hod. * hod. sazba, a je tak přesnější oproti měsíční, která potírá výkyvy ve dnech a hodinách v jednotlivých měsících? Zajímá nás, zda je možné sjednat mzdu hodinově a proplatit bez dalšího pouze skutečně odpracované hodiny. Pokud tedy zaměstnavatel bude mít dostatek práce, bude odměna vyšší a pokud nebude dostatek práce, bude nižší. Odpověď tuším, zajímá nás, zda je alternativa takto pracovní smlouvu, nebo mzdové předpisy postavit.

 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Splatnost a výplata mzdy
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Sjednání kratší pracovní doby
Mzda za práci přesčas
Evidence pracovní doby
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek

Související články

Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Nový svátek v roce 2016
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Seznámení zaměstnance se změnou rozvrhu týdenní pracovní doby
Změna délky týdenní pracovní doby v průběhu kalendářního roku a právo na dovolenou
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Splatnost mzdy (nejenom) za práci přesčas

Související otázky a odpovědi

Nevyčerpaná dovolená
Antivirus C, pozdní úhrada sociálního za měsíc červen, červenec
Dovolená a čerpání náhradního volna v roce 2021
Změna týdenního úvazku - měsíční mzda
Dosažená mzda pro práci přesčas - definice
Plánování směn a práce přesčas
Náhrada mzdy při zkrácené pracovní době u jednoho den v týdnu
Plánování směny a svátek
Mzdový list, odpracované dny, odpracované hodiny
Kratší pracovní úvazek
Práce na částečný úvazek a práce konaná nad týdenní pracovní dobu a její odměňování v měsíci
Práce ve svátek
Délka pracovní doby
Vrácení mzdy za neodpracované dny
Proplacení práce v sobotu, která je zároveň státním svátkem
Zavřený provoz o Vánocích - odměna zaměstnanců
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Krácení mzdy při kratší pracovní době kvůli nedostatku práce
Výše měsíční mzdy při změně rozvržení pracovní doby, stanoveného fondu a výše mzdy
Práce o víkendu
Vyrovnávací období zaměstnance
Zkrácení fondu pracovní doby-dodatek pracovní smlouvy

Související předpisy

§ 34b, 38, 84, 109-113, 208, 209 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce