Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu

Základní informace

Vedle dvousměnného pracovního režimu definuje zákoník práce ve svém ustanovení § 78 také pracovní režim vícesměnný a nepřetržitý. Víceměnný pracovní režim je takový, v němž se zaměstnanci vzájemně a pravidelně střídají ve 3 směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích.

O nepřetržitém pracovním režimu lze hovořit tehdy, pokud k vzájemnému a pravidelnému střídání zaměstnanců ve směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích dochází v nepřetržitém provozu, tj. v provozu, který vyžaduje výkon práce 24 hodin denně po 7 dnů v týdnu. 

Délka stanovené týdenní pracovní doby (tzv. plného pracovního úvazku) u zaměstnanců ve vícesměnném stejně jako v nepřetržitém pracovním režimu činí podle zákoníku práce 37,5 hodiny. Specifické pravidlo platí pro zaměstnance městské hromadné dopravy, jejichž délka stanovené týdenní pracovní doby, i když pracují v nepřetržitém pracovním režimu, může činit až 40 hodin týdně (včetně tzv. režijních jízd).

Viz situace Délka pracovní doby (obecně), Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Překrývání směn
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Sjednání kratší pracovní doby
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Směna a její maximální délka
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Pružná pracovní doba

Související články

Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Několik poznámek k pracovní době
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu
Pracovní režim, 1. část
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Seznámení zaměstnance se změnou rozvrhu týdenní pracovní doby
Změna délky týdenní pracovní doby v průběhu kalendářního roku a právo na dovolenou
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Úvaha nad novou úpravou evidence pracovní doby u akademických pracovníků
Změna letního času v roce 2019
Evidence pracovní doby
Zhodnocení rozporu ZP a české pracovněprávní judikatury s právem EU a judikaturou Soudního dvora EU
Nová právní úprava pracovní doby zaměstnanců v dopravě
Sestavujeme rozvrh směn
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Překážky v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby
Spořicí konto pracovní doby

Související otázky a odpovědi

Změna týdenního úvazku - měsíční mzda
Vyrovnávací období zaměstnance
Stanovení týdenní pracovní doby
Zkrácení fondu pracovní doby-dodatek pracovní smlouvy
Zákoník práce
Řidič kamionu - pracovní doba, přesčasy, podklady pro mzdu atd.
Náhradní volno při kratší pracovní době
Mzdový list, odpracované dny, odpracované hodiny
Pracovní doba od Po-Pá včetně svátků
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba - přechod na rovnoměrnou pracovní dobu
Zhodnocení doby práce přesčas u kratší pracovní doby
Dovolená při kratší pracovní době rozdělené pouze na několik dnů v týdnu
Práce o víkendu
Hodinová mzda
Délka pracovní doby
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn
Směnný provoz
Správná výše týdenní pracovní doby
Přechod z dvousměnného provozu na jednosměnný
Výše měsíční mzdy při změně rozvržení pracovní doby, stanoveného fondu a výše mzdy