Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu

Základní informace

Vedle dvousměnného pracovního režimu definuje zákoník práce ve svém ustanovení § 78 také pracovní režim vícesměnný a nepřetržitý. Vícesměnný pracovní režim je takový, v němž se zaměstnanci vzájemně a pravidelně střídají ve 3 nebo více směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích.

O nepřetržitém pracovním režimu lze hovořit tehdy, pokud k vzájemnému a pravidelnému střídání zaměstnanců ve směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích dochází v nepřetržitém provozu, tj. v provozu, který vyžaduje výkon práce 24 hodin denně po 7 dnů v týdnu. 

Délka stanovené týdenní pracovní doby (tzv. plného pracovního úvazku) u zaměstnanců ve vícesměnném stejně jako v nepřetržitém pracovním režimu činí podle zákoníku práce 37,5 hodiny. Specifické pravidlo platí pro zaměstnance městské hromadné dopravy, jejichž délka stanovené týdenní pracovní doby, i když pracují v nepřetržitém pracovním režimu, může činit až 40 hodin týdně (včetně tzv. režijních jízd).

Viz situace Délka pracovní doby (obecně), Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Překrývání směn
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Sjednání kratší pracovní doby
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Směna a její maximální délka
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami

Související články

Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Několik poznámek k pracovní době
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Pracovní režim, 1. část
Seznámení zaměstnance se změnou rozvrhu týdenní pracovní doby
Změna délky týdenní pracovní doby v průběhu kalendářního roku a právo na dovolenou
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Spořicí konto pracovní doby
Překážky v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby
Konto pracovní doby a zkušenosti s jeho implementací
Nová právní úprava pracovní doby zaměstnanců v dopravě
Sestavujeme rozvrh směn
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Otazníky kolem pracovní doby
Evidence pracovní doby
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování

Související otázky a odpovědi

Stanovení týdenní pracovní doby
Zkrácení fondu pracovní doby-dodatek pracovní smlouvy
Vyrovnávací období zaměstnance
Změna týdenního úvazku - měsíční mzda
Povinnost určit základní část pružní pracovní doby
Náhradní volno při kratší pracovní době
Mzdový list, odpracované dny, odpracované hodiny
Řidič kamionu - pracovní doba, přesčasy, podklady pro mzdu atd.
Stanovená týdenní pracovní doba
Rovnoměrná týdenní pracovní doba zaměstnance
Zákoník práce
Dovolená při kratší pracovní době rozdělené pouze na několik dnů v týdnu
Práce o víkendu
Správná výše týdenní pracovní doby
Pracovní doba od Po-Pá včetně svátků
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba - přechod na rovnoměrnou pracovní dobu
Zhodnocení doby práce přesčas u kratší pracovní doby
Pracovní doba určená směrnicí na 37,5 hod. a přesčas nad tuto dobu
Zápočet SickDay a neplaceného volna
Stravenkový paušál