Minimální mzda u dohody o provedení práce v r. 2020

Plné znění otázky

Musí být u dohody o provedení práce v r. 2020 výše mzdy stanovena minimálně ve výši zaručené mzdy, nebo zde stačí dodržet pouze výši minimální mzdy? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o provedení práce
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Dohoda o pracovní činnosti
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Zaručená mzda
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli

Související články

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Problémy mzdové účetní
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Průměrný výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Odměna z dohody o provedení práce
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Jaké jsou formy průměrného výdělku?
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Zaměstnávání brigádníků
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele

Související otázky a odpovědi

Možnosti zaměstnání jednatele ve své firmě
Ošetřovné v době pandemie koronaviru
OSVČ a Úřad práce
Minimální mzda u dohody o provedení práce
Prokazování nepřítomnosti zaměstnanců na DPP a DPČ
Průměrný hodinový výdělek u dohod
Pravděpodobný výdělek - hodinový/měsíční u dohod (DPP, DPČ)
DPČ a hodinová mzda
Dohodáři na home office a příplatky za víkendy, svátky
Mzdové listy
Průměrný měsíční výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Průměrný čistý výdělek z DPP
Příplatky k odměně z DPČ nebo DPP
Dohoda o provedení práce
Práce přesčas při dohodě o provedení práce
Náhrada mzdy u pracovníků na DPČ
DPP a limit pro pohyblivé složky mzdy
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Příplatky a dohoda o pracovní činnosti
Náhrada odměny u dohod o pracovní činnosti za svátek
DPP a práce o víkendech
Příplatky a dohoda o provedení práce

Související předpisy

§ 3, 16, 77, 10, 111, 112, 138 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce