Práce ve svátek v den pracovního klidu

Plné znění otázky

Pracovník pracoval 1. 5. 2016, což je svátek a zároveň neděle. Je to zároveň práce přesčas. Na jaký příplatek má nárok, když nečerpá náhradní volno?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Práce přesčas při práci ve svátek
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Mzda za práci přesčas
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Souběh příplatků
Nařízení práce přesčas
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Pracovní pohotovost
Práce ve svátek
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy

Související články

Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Práce ve svátek v pracovněprávních souvislostech
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Nový svátek v roce 2016
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Práce ve svátek
Principy a podmínky odměňování práce přesčas
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Provizní odměna za práci a svátek
Spory o mzdu za práci přesčas
Náhradní volno za práci přesčas
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků

Související otázky a odpovědi

Rozsah pracovní doby u DPČ
Pracovní cesta
Pracovní smlouva a délka pracovní doby
Práce ve svátek
Proplacení práce v sobotu, která je zároveň státním svátkem
Dohoda o provedení práce - příplatek za práci ve svátek
Práce na částečný úvazek a práce konaná nad týdenní pracovní dobu a její odměňování v měsíci
Práce přesčas a její proplacení
Náhradní volno
Poměrná část odměny za pololetí - příspěvková organizace, plat
Práce přesčas ve státní svátek
Příplatek z práci ve svátek ve vícesměnném a jednosměnném provozu
Příplatek za noční a odpolední směnu
Dosažená mzda pro práci přesčas - definice
Placení svátků při nerovnoměrném rozvržení
Délka pracovní doby
Příplatek za noční směnu
Náhradní volno a práce ve svátek
Minimum příplatku
Práce přesčas při dohodě o provedení práce
Práce přesčas a příplatky v nepodnikatelském subjektu
Příplatek za přesčas u zkráceného pracovního poměru

Související předpisy

§ 114. 1, 115. 1, 2 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce