Daňové aktuality

Vydáno: 3 minuty čtení

Zvýšení minimální mzdy

Vláda schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí na zvýšení minimální mzdy o 1 200 Kč. Počínaje 1. lednem 2018 bude minimální měsíční mzda ve výši 12 200 Kč a minimální hodinová mzda 73,20 Kč. K postupnému navyšování minimální mzdy se vláda zavázala v Programovém prohlášení s cílem dosáhnout úrovně 40 % průměrné mzdy v rámci států Evropské unie. Česká republika se v současné době řadí mezi státy s nejnižší průměrnou mzdou. V hodnocení výše minimální mzdy se za Českou republikou nachází již pouze Litva, Lotyšsko, Rumunsko a Bulharsko.

Zvýšení minimální mzdy bude mít vliv například i na daňové odpočty, které jsou na výši minimální mzdy navázány. V důsledku zvýšení minimální mzdy se zvýší i výše maximální slevy na umístění dítěte do předškolního zařízení, zároveň ovlivní výši možných daňových bonusů při aplikaci daňového zvýhodnění na vyživované dítě poplatníka, kdy daňový bonus může uplatnit poplatník, který měl ve zdaňovacím období příjem alespoň ve výši 6násobku minimální mzdy. Dále bude mít zvýšení minimální mzdy dopad na zvýšení hranice pro osvobození pravidelně vyplácených důchodů, které jsou osvobozeny do výše 36násobku minimální mzdy (tj. 36 x 12 200 Kč, celkem ročně 439 200 Kč).

Elektronické neschopenky

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále také „MPSV“) naplno zahájilo proces přípravy elektronické neschopenky (dále jen „e-Neschopenka“), kterou by dle uveřejnění tiskového mluvčího MPSV Petra Habáně rád resort MPSV zavedl v rámci novely zákona o nemocenském pojištění s účinností od 1. ledna 2019. Resort za účelem správného nastavení funkčnosti e-Neschopenky zřídil Meziresortní pracovní skupinu složenou ze zástupců MPSV, ČSSZ, MZd, MV, Úřadu vlády, KZPS, SP ČR a zástupců praktických lékařů, tak aby bylo dosaženo požadovaných cílů, s nimiž se tento projekt zahájil.

E-Neschopenka by měla přinést lékařům především zjednodušení práce s vyplňováním neschopenek, úsporu nákladů spojených s odesíláním neschopenek poštou a taktéž lepší přehlednost. Zaměstnavatelé díky e-Neschopence nebudou muset zasílat žádosti zaměstnanců o nemocenské, budou pouze poskytovat údaje potřebné pro její výpočet a získají přístup k potřebným údajům o svých zaměstnancích v pracovní neschopnosti. Zaměstnancům se tím především zrychlí proces výplaty nemocenského.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Minimální mzda
Zaručená mzda
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Zaručená mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků

Související články

Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
Minimální mzda od 1. 1. 2019
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2019
Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob
OECD: Jak vysoká je sazba daně z příjmu u různě vysokých mezd
Minimální mzda od 1. 1. 2019
Z dotazů plátců daně z příjmů ze závislé činnosti
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2021
Význam minimální mzdy ve zdravotním pojištění
Minimální mzda od 1. 1. 2020
Problémy s dodržením nejnižší úrovně minimální a zaručené mzdy
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
Daňový bonus a pojetí čisté mzdy u srážek ze mzdy
Minimální mzda a zdravotní pojištění po 1. lednu 2018
Minimální mzda od 1. 1. 2018
Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2020
Daňové aktuality

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění

Související otázky a odpovědi

Srážky, exekuce, daňový bonus
Nárok na daňový bonus na dítě u zaměstnance
Postup při chybném vyplacení daňového bonusu
Úrovně zaručené mzdy
Dohoda - minimální mzda nebo nejnižší zaručená mzda
Maximální výše měsíčního daňového bonusu
Daňový bonus
Naturální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy
Exekuce vedená soudním exekutorem a daňové přiznání
Mzda zaměstnance vyslaného do Německa
Použití daňového bonusu pro exekuční srážky
Správný výpočet mzdy
Daňový bonus - pracující student
Brigádník
Daňový bonus může být z DPP
Kontrola výše minimální mzdy
Minimální mzda
Zaručená mzda u pomocného dělníka ve výrobě
Dohoda o provedení práce
Bonusy