Nařízení práce přesčas

Základní informace

Jedním z definičních znaků práce přesčas je to, že jde o práci konanou zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem; zaměstnanec sám si práci přesčas vytvářet nemůže. To neplatí u zaměstnanců s kratší pracovní dobou, protože jim práci přesčas nařídit nelze (zaměstnavatel je odkázán toliko na dohodu s nimi).

Nařízení práce přesčas představuje jednostranné jednání zaměstnavatele směrem k zaměstnanci, kterým po něm požaduje práci nad stanovenou týdenní pracovní dobu a mimo rozvrh směn.

Za zaměstnavatele nařizuje práci přesčas zpravidla oprávněný vedoucí zaměstnanec, protože je to on, kdo organizuje svým podřízeným práci a vyhodnocuje též potřebu práce přesčas. Zákon neřeší formu nařízení práce přesčas, ta může být jak písemná, tak ústní; z hlediska prokazatelnosti je pro zaměstnavatele vhodnější samozřejmě forma písemná nebo jiný způsob, kterým zaměstnavatel svůj požadavek vůči zaměstnanci prokáže.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Práce přesčas při práci ve svátek
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Náhradní volno za práci přesčas
Časté otázky týkající se práce přesčas a jejího odměňování ve vazbě na novelizaci zákoníku práce
Kratší pracovní doba a práce přesčas
Práce přesčas - nároky v zúčtování mezd
Co se skrytými přesčasy?
Spory o mzdu za práci přesčas
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Několik poznámek k pracovní době
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Evidence pracovní doby
Pracovní doba v silniční dopravě

Související otázky a odpovědi

Nařízení práce přesčas
Zhodnocení doby práce přesčas u kratší pracovní doby
Poměrná část odměny za pololetí - příspěvková organizace, plat
Práce přesčas při dohodě o provedení práce
Práce přesčas a příplatky v nepodnikatelském subjektu
Pracovní doba určená směrnicí na 37,5 hod. a přesčas nad tuto dobu
Počítání nepřetržitého odpočinku v týdnu
Příplatek za přesčas u zkráceného pracovního poměru
Práce přesčas - stanovení maximální výše
Práce přesčas ve státní svátek
Přestávka v práci
Zkrácení fondu pracovní doby-dodatek pracovní smlouvy
Počítání nepřetržitého odpočinku v týdnu
Harmonogram směn a práce přesčas
Práce přesčas
Odmítání práce přesčas a výpověď dle § 52 písm. g)
Přesčas a sjednání v pracovní smlouvě 150 hodin
Práce přesčas u zaměstnanců s příplatkem za vedení
Práce přesčas do 150 hodin ročně - souhlas zaměstnance
Práce přesčas