Nařízení práce přesčas

Základní informace

Jedním z definičních znaků práce přesčas je to, že jde o práci konanou zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem; zaměstnanec sám si práci přesčas vytvářet nemůže. To neplatí u zaměstnanců s kratší pracovní dobou, protože jim práci přesčas nařídit nelze (zaměstnavatel je odkázán toliko na dohodu s nimi).

Nařízení práce přesčas představuje jednostranné jednání zaměstnavatele směrem k zaměstnanci, kterým po něm požaduje práci nad stanovenou týdenní pracovní dobu a mimo rozvrh směn.

Za zaměstnavatele nařizuje práci přesčas zpravidla oprávněný vedoucí zaměstnanec, protože je to on, kdo organizuje svým podřízeným práci a vyhodnocuje též potřebu práce přesčas. Zákon neřeší formu nařízení práce přesčas, ta může být jak písemná, tak ústní; z hlediska prokazatelnosti je pro zaměstnavatele vhodnější samozřejmě forma písemná nebo jiný způsob, kterým zaměstnavatel svůj požadavek vůči zaměstnanci prokáže.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Práce přesčas při práci ve svátek
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Délka pracovní doby (obecně)
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Co se skrytými přesčasy?
Práce přesčas - nároky v zúčtování mezd
Časté otázky týkající se práce přesčas a jejího odměňování ve vazbě na novelizaci zákoníku práce
Náhradní volno za práci přesčas
Kratší pracovní doba a práce přesčas
Spory o mzdu za práci přesčas
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Několik poznámek k pracovní době
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Pracovní doba v silniční dopravě
Pracovní doba v obchodě
Evidence pracovní doby

Související otázky a odpovědi

Nařízení práce přesčas
Zhodnocení doby práce přesčas u kratší pracovní doby
Pracovní doba určená směrnicí na 37,5 hod. a přesčas nad tuto dobu
Práce přesčas ve státní svátek
Příplatek za přesčas u zkráceného pracovního poměru
Práce přesčas - stanovení maximální výše
Počítání nepřetržitého odpočinku v týdnu
Práce přesčas při dohodě o provedení práce
Práce přesčas a příplatky v nepodnikatelském subjektu
Poměrná část odměny za pololetí - příspěvková organizace, plat
Počítání nepřetržitého odpočinku v týdnu
Zkrácení fondu pracovní doby-dodatek pracovní smlouvy
Přestávka v práci
Práce přesčas do 150 hodin ročně - souhlas zaměstnance
Harmonogram směn a práce přesčas
Práce přesčas u zaměstnanců s příplatkem za vedení
Odmítání práce přesčas a výpověď dle § 52 písm. g)
Přesčas a sjednání v pracovní smlouvě 150 hodin
Práce přesčas
Práce přesčas

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Co se skrytými přesčasy?
Práce přesčas - nároky v zúčtování mezd