Mzda zaměstnance vyslaného do Německa

Plné znění otázky

1. Montážní česká firma vysílá své zaměstnance do Německa. Zaměstnanci jsou tři týdny v Německu a jeden týden v ČR. Měla by být minimální mzda stanovena podle české či německé legislativy? A kolik by případně tato mzda činila u pomocné síly - montéra?

2. Český dopravce vysílá zaměstnance do Německa, Rakouska, Slovenska. Zaměstnanci jsou většinu z měsíce po rozvážkách. Podle které legislativy bude u těchto zaměstnanců stanovena minimální mzda?

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Problémy mzdové účetní
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Vysílání zaměstnanců z ČR do Německa
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Vybrané otázky přeshraničního vysílání pracovníků
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a nařízení vlády od 1. 1. 2018
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2017
Zvýšení minimální mzdy v souvislostech
Vysílání zaměstnanců v silniční dopravě
Změny v úpravě vysílání pracovníků v rámci nadnárodního poskytování služeb
Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2020
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2019
Mezinárodní pronájem pracovní síly

Související pracovní situace

Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků

Související otázky a odpovědi

Dovolená při dlouhodobé pracovní neschopnosti / Zvýšení minimální mzdy a plat obchodního zástupce
Minimální mzda u dohody o provedení práce v r. 2020
Minimální mzda u dohody o provedení práce
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Cestovní náhrady při pracovních cestách dočasně přiděleného zaměstnance
Dohoda o provedení práce
Zaměstnání malého rozsahu
Náhrada mzdy během DPN
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Vykonávání práce v hlavním pracovním poměru při čerpání rodičovské dovolené a zaručená mzda
Vysílání zaměstnanců na Slovensko
Zaručená mzda - poměr základní a pohyblivé složky
Vyslání zaměstnanců do Nizozemska
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Vyslaný zaměstnanec
Brigádník
Správný výpočet mzdy
Minimum příplatku
Naturální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy