OECD: Mzda pohledem zaměstnance a zaměstnavatele

Vydáno: 6 minut čtení

Zatímco pro zaměstnance je nejdůležitějším mzdovým údajem čistá mzda, tedy částka, kterou obdrží za odvedenou práci od svého zaměstnavatele na bankovní účet, pro zaměstnavatele jsou rozhodující celkové mzdové náklady. Obě tyto částky se výrazně liší ve všech členských zemích OECD. Důvodem je zdanění mzdy na straně zaměstnance i povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance. Jak vysoké je souhrnné zdanění v zemích OECD?

V Česku je zaměstnanci z hrubé mzdy sráženo jeho zaměstnavatelem sociální pojištění a zdravotní pojištění a daň z příjmu. Dále zaměstnavatelé odvádí za zaměstnance sociální a zdravotní pojištění. Mzdové náklady a čistá mzda zaměstnance se tak citelně liší. Rozdíl mezi mzdovými náklady a čistou mzdou tvoří právě daně ze mzdy. Pouze v případě, že by se neplatily žádné daně ze mzdy, by se mzdové náklady rovnaly čisté mzdě.

Odvody na straně zaměstnance

Na zdravotním pojištění odvádí zaměstnanec 4,5 % a na sociálním pojištění 6,5 % z hrubé mzdy. Při výpočtu sociálního pojištění a zdravotního pojištění se neuplatňují žádné slevy nebo odpočty. Sazba daně z příjmu činí v roce 2022 do hrubé měsíční mzdy 155 644 Kč 15 % z hrubé mzdy, u hrubé mzdy nad 155 644 Kč potom již 23 %. Při výpočtu daně z příjmu se uplatňují daňové slevy nebo daňové zvýhodnění na děti, pokud na ně má zaměstnanec nárok. Každý zaměstnanec s podepsaným prohlášením k dani

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Minimální mzda
Zaručená mzda
Splatnost a výplata mzdy
Mzda za práci přesčas
Výpočet mzdy
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda

Související články

Příplatek ke mzdě a rovné zacházení
Stravenkový paušál v souvislostech v roce 2022
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2022
OECD: Nejvyšší mzdové náklady jsou ve Švýcarsku
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
EU: Daňové platby zaměstnance s průměrnou mzdou
Jak se liší zdanění práce u podprůměrné a nadprůměrné mzdy v zemích OECD?
OECD: Jak vysoké jsou průměrné mzdové náklady
OECD: Jak pojistné placené zaměstnavatelem zvyšuje mzdové náklady
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Mzdy v ČR a u našich sousedů
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Odměňování zaměstnanců
OECD: Jak se liší hrubá a čistá mzda
Jaké jsou formy průměrného výdělku?
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Novinky od 1. ledna 2021 v sociální oblasti
Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2021

Související otázky a odpovědi

Vedení evidence zaměstnaneckých benefitů
Vyplacení mzdy nekontaktnímu zaměstnanci z Ukrajiny
DPP a limit pro pohyblivé složky mzdy
Mzdový výměr - časová mzda
Mzda v pracovní smlouvě a mzdový výměr
Prokurista, výše zaručené mzdy a typ smlouvy
Zaručená mzda
Roční zúčtování - souběh zaměstnání
Přeplacené odstupné (navazující otázka na DAUCID: 24436)
Peněžité nároky po smrti zaměstnance
Nejnižší úroveň zaručené mzdy
Roční odměna a rozpočet do průměru
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Sjednání mzdy
Český řidič kamiónu pendlující mezi ČR a Německem z pohledu SZDZ
Přeplatek mzdy - zápůjčka
Antivirus - účtování příspěvku na mzdu
Zaúčtování příspěvku z cíleného programu Antivirus
Vrácení mzdy za neodpracované dny
Odměňování zaměstnanců

Související vzory

Vzor: Mzdový předpis
Vzor: Mzdový výměr