OECD: Mzda pohledem zaměstnance a zaměstnavatele

Vydáno: 6 minut čtení

Zatímco pro zaměstnance je nejdůležitějším mzdovým údajem čistá mzda, tedy částka, kterou obdrží za odvedenou práci od svého zaměstnavatele na bankovní účet, pro zaměstnavatele jsou rozhodující celkové mzdové náklady. Obě tyto částky se výrazně liší ve všech členských zemích OECD. Důvodem je zdanění mzdy na straně zaměstnance i povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance. Jak vysoké je souhrnné zdanění v zemích OECD?

V Česku je zaměstnanci z hrubé mzdy sráženo jeho zaměstnavatelem sociální pojištění a zdravotní pojištění a daň z příjmu. Dále zaměstnavatelé odvádí za zaměstnance sociální a zdravotní pojištění. Mzdové náklady a čistá mzda zaměstnance se tak citelně liší. Rozdíl mezi mzdovými náklady a čistou mzdou tvoří právě daně ze mzdy. Pouze v případě, že by se neplatily žádné daně ze mzdy, by se mzdové náklady rovnaly čisté mzdě.

Odvody na straně zaměstnance

Na zdravotním pojištění odvádí zaměstnanec 4,5 % a na sociálním pojištění 6,5 % z hrubé mzdy. Při výpočtu sociálního pojištění a zdravotního pojištění se neuplatňují žádné slevy nebo odpočty. Sazba daně z příjmu činí v roce 2022 do hrubé měsíční mzdy 155 644 Kč 15 % z hrubé mzdy, u hrubé mzdy nad 155 644 Kč potom již 23 %. Při výpočtu daně z příjmu se uplatňují daňové slevy nebo daňové zvýhodnění na děti, pokud na ně má zaměstnanec nárok. Každý zaměstnanec s podepsaným prohlášením k dani

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Minimální mzda
Zaručená mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Splatnost a výplata mzdy
Mzda za práci přesčas
Výpočet mzdy
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Minimální mzda
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Související články

Příplatek ke mzdě a rovné zacházení
Stravenkový paušál v souvislostech v roce 2022
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2022
OECD: Nejvyšší mzdové náklady jsou ve Švýcarsku
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
OECD: Jak vysoké jsou průměrné mzdové náklady
EU: Daňové platby zaměstnance s průměrnou mzdou
OECD: Jak pojistné placené zaměstnavatelem zvyšuje mzdové náklady
Mzdy v ČR a u našich sousedů
Odměňování zaměstnanců
OECD: Jak se liší hrubá a čistá mzda
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Pracovní situace na portálu Práce a mzda
Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021

Související vzory

Vzor: Mzdový předpis
Vzor: Mzdový výměr

Související otázky a odpovědi

Náhrada mzdy a mimořádný příspěvek při karanténě
Roční odměna a rozpočet do průměru
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Snížení mzdového výměru
Antivirus - účtování příspěvku na mzdu
Prokurista, výše zaručené mzdy a typ smlouvy
Zaručená mzda
Sjednání mzdy
Roční zúčtování - souběh zaměstnání
Přeplacené odstupné (navazující otázka na DAUCID: 24436)
Peněžité nároky po smrti zaměstnance
Nejnižší úroveň zaručené mzdy
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Odvod zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance
Změna týdenního úvazku - měsíční mzda
Exekuční srážka ze mzdy po vyplacení zálohy
Mzdový výměr - časová mzda
Zaúčtování příspěvku z cíleného programu Antivirus
Český řidič kamiónu pendlující mezi ČR a Německem z pohledu SZDZ
Přeplatek mzdy - zápůjčka