Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN

Základní informace

Pro účely výpočtu náhrady mzdy nebo platu při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě se vychází ze standardního průměrného výdělku používaného pro jiné pracovněprávní účely (např. náhrada mzdy při dovolené). Tento průměrný výdělek je však třeba dále upravit - redukovat.

§ 192 odst. 2 ZP

V souladu s § 192 odst. 2 ZP se zjištěný průměrný výdělek upraví obdobným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenského z nemocenského pojištění. Příslušná redukční hranice stanovená pro účely nemocenského pojištění se vynásobí koeficientem 0,175 a poté zaokrouhlí na haléře směrem nahoru. Tyto redukční hranice se každý rok valorizují, vyhlašuje je MPSV ve Sbírce zákonů sdělením.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet průměrného výdělku
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Výpočet pravděpodobného výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Minimální mzda

Související články

Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Několik poznámek k valorizaci rent
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2018
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2023
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Nový svátek v roce 2016
Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2019
Darování krve a krevní plazmy
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích

Související otázky a odpovědi

Náhrada mzdy za PN, maximální nadlimit
Izolace po karanténě
Náhrada mzdy při DPN
Výpočet průměrné mzdy
Náhrada mzdy během DPN
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
Vznik dočasné pracovní neschopnosti v průběhu směny u pružné pracovní doby
Pravděpodobný hodinový výdělek
Náhrada mzdy u pracovníků na DPČ
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Překážka na straně zaměstnavatele, náhrada mzdy a nařízení čerpání dovolené
Přechod z mateřské na rodičovskou dovolenou a čerpání dovolené
Prokazování nepřítomnosti zaměstnanců na DPP a DPČ
Nemocenská a rodičovská dovolená .
Ošetření zaměstnance u lékaře - prokazování zaměstnavateli
Určení nejbližšího zdravotnického zařízení zaměstnavatelem
Neproplacená dovolená
Náhrada odměny u dohod o pracovní činnosti za svátek
Pohřeb nevlastního otce
Prokázání účasti na přednášce na vysoké škole