Roční zúčtování - souběh zaměstnání

Plné znění otázky

Potřebovala bych radu ohledně ročního zúčtování daně pro naši zaměstnankyni. Zaměstnankyně byla celý rok 2019 zaměstnána u společnosti A, nicméně čerpala mateřskou dovolenou a pak jí navázala rodičovská dovolená. Mezi tímto přechodem čerpala řádnou dovolenou a z toho důvdou na měsíce 6-7/2019 podepsala u společnosti A prohlášení k dani. Takže po celý rok 2019 byla zaměstnancem a jediným příjmem byla v červnu a červenci náhrada za dovolenou. Nicméně tato zaměstnankyně má ještě DPP u společnosti B, u které má od 8/2019 do 12/2019 podepsané prohlášení a příjmy za tyto měsíce jsou vždy do 5.000,- měsíčně. Chci se tedy zeptat, zda si musí podávat daňové přiznání sama, když platila zálohovou daň ale nikoli současně v jednom měsíci u dvou zaměstnavatelů, ale vždy pouze u jednoho v jiných měsících? A nebo jí mohu udělat roční zúčtování daně (zaměstnankyně má souběh zaměstnání, ale nikoliv příjmů).

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Výpočet dovolené v roce 2021
Pozdě oznámené narození dítěte zaměstnavateli v roce 2020 a roční zúčtování daně za rok 2019
Čestná prohlášení při žádosti o roční zúčtování
Účtování elektronických stravenek na přelomu roku
Daňové zvýhodnění na studenta VŠ a doložené potvrzení školy
Dotace na mzdy
Platba zkoušek zaměstnavatelem za účelem získání certifikátu zaměstnance
Zaměstnanecké benefity
Profesionální předseda SVJ - externí firma (OSVČ)
Daňově uznatelné náklady na ubytování x cestovní náhrady x benefit zaměstnance
Odpočty na dítě, které studovalo a již v červnu dovršilo 26 let.
Zdanění souběhu odměny za výkon funkce a dohody o provedení práce
Peněžité nároky po smrti zaměstnance
Odměna jednatele 2020
Stravenky a mzdový list
Výkon funkce jednatele
Odměna jednatele + dohoda o provedení práce: sociální a zdravotní pojištění, zálohová daň
Nevyplacená mzda
Spropitné do mzdy
Odměny zdravotníkům
Odvod daně při druhém zaměstnání

Související články

OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
OECD: Mzda pohledem zaměstnance a zaměstnavatele
Příprava zákona o zahraniční službě
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Mzdy v ČR a u našich sousedů
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Odměňování zaměstnanců
OECD: Jak se liší hrubá a čistá mzda
OECD: Jak vysoké jsou průměrné mzdové náklady
Pracovní situace na portálu Práce a mzda
Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2022

Související pracovní situace

Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Určení daňové rezidence
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů