Vedení evidence zaměstnaneckých benefitů

Plné znění otázky

Po prostudování Metodické informace ke zdaňování benefitů od 1. 1. 2024 se na Vás obracím s dotazem týkající se uvedené problematiky, a to konkrétně vedení evidence osvobozených nepeněžních plnění, která jsou poskytována zaměstnancům dle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP – jedná se např. o příspěvky na sport, kulturu či zdraví zaměstnanců. Dle zákona o daních z příjmů § 38j odst. 2 písm. f) pro účely daně z příjmů musí mzdový list obsahovat mj. za každý kalendářní měsíc též částky osvobozené od daně. Bohužel se aktuálně potýkáme s problémem, že z důvodu časové prodlevy při doložení dokladů k nepeněžním příspěvkům (dodavatelské faktury), ze kterých podle přiloženého seznamu čerpáme informace o těchto plněních v daném měsíci, nemůžeme tyto osvobozené příjmy zaúčtovat ve mzdě v měsíci, ke kterému náleží, protože bychom nebyli schopni dodržet výplatní termín mezd. Je možné evidovat tato osvobozená nepeněžní plnění samostatně, např. formou přílohy? Tato samostatná evidence by byla mimo mzdy, avšak kdykoliv dostupná a vyčíslitelná, za každého zaměstnance zvlášť, nepřesáhla by limit stanovený zákonem. Byla by samostatnou součástí mzdového listu, stejně jako např. roční zúčtování daně. V případě, když by zcela mimořádně byl překročen limit pro osvobozené nepeněžní plnění, zdanil by se tento příjem spolu s výplatou za daný měsíc, příp. za měsíc následující. 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Výpočet mzdy
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Splatnost a výplata mzdy
Mzda za práci přesčas
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Minimální mzda
Zaručená mzda
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek

Související články

Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days
Stravování zaměstnanců
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Kontrola zdaňování příjmů
Nepeněžní a peněžní příspěvek na stravování v souvislostech
Home office jako nový normál a uzavírání dohod se zaměstnanci
Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise
Daňové aktuality
Obliba home-office v Evropě roste
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Odměňování zaměstnanců
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
OECD: Jak vysoká je sazba daně z příjmu u různě vysokých mezd

Související otázky a odpovědi

Danění stravenek u 12hodinové směny
Kurz pro výplatu mzdy zaměstnancům v cizí měně
Technické zhodnocení budovy nebo oprava bytové jednotky
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Limit nedaněného daru pro zaměstnance
Nákup drobného občerstvení - zdanění
Benefity nově - pracovní výročí, životní jubileum
Započtení příspěvku na stravování z FKSP do limitu 116,20 Kč
Zaměstnanecké benefity
Limit osvobozeného příjmu a náklady na zprostředkování a dopravu poukázek
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
Příspěvek zaměstnavatele na školné dítěte svého zaměstnance
Souběh příspěvku na stravování a stravného při pracovní cestě
Zaměstnanecké výhody – stravování
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Služební vozidlo k soukromému užití
Benefit pro zaměstnance - stravenky zdarma
Stravenkový paušál při směně 11 a více hodin od 1. 1. 2024
Poskytnutí výhry ze sociálního fondu v soutěži
Účtování elektronických stravenek na přelomu roku
Stravenkový paušál v roce 2023

Související předpisy

§ 6, 38j zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů