Vrácení mzdy za neodpracované dny

Plné znění otázky

V rámci kontroly odpracované pracovní doby, bylo zjištěno, že zaměstnanec v průběhu loňského roku řádně neodpracoval určitou část pracovní doby (cca 50 h/rok), za kterou již mzdu dostal. Lze v takovém případě požadovat po zaměstnanci úhradu za tuto neodpracovanou dobu a jak postupovat při výpočtu takto způsobené škody?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Vyloučené doby pro ELDP
Odmítnutí vyplnit formulář Hodnocení bolestného
Pozbytí zdravotní způsobilosti a odstupné
Mzdový list, odpracované dny, odpracované hodiny
Změna týdenního úvazku - měsíční mzda
Délka pracovní doby
Práce přesčas ve státní svátek
Příplatek z práci ve svátek ve vícesměnném a jednosměnném provozu
Náhrada mzdy za dovolenou při nerovnoměrně rozvržené pracovní době
Konto pracovní doby a neplacené volno
Příplatek za přesčas u zkráceného pracovního poměru
Příplatek za noční a odpolední směnu
Práce ve svátek
Prokázání účasti na přednášce na vysoké škole
Školení zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou
Saldo hodin
Práce přesčas při dohodě o provedení práce
Výše měsíční mzdy při změně rozvržení pracovní doby, stanoveného fondu a výše mzdy
Náhradní volno a práce ve svátek
Poměrná část odměny za pololetí - příspěvková organizace, plat
Dosažená mzda pro práci přesčas - definice
Mzda v pracovní smlouvě a mzdový výměr

Související články

Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Jaké jsou formy průměrného výdělku?
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Nový svátek v roce 2016

Související pracovní situace

Evidence pracovní doby
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce