Jaké jsou formy průměrného výdělku?

Vydáno: 24 minut čtení

S průměrným výdělkem obecně umíme pracovat více méně bez problémů. Zákon však v některých případech výslovně určuje použití průměrného hrubého měsíčního výdělku. Jeho použití občas svádí k chybám, nejčastěji působí problémy při změně týdenní pracovní doby zaměstnance. Zároveň bude třeba vypořádat se s absencí stanovené týdenní pracovní doby zaměstnance u dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti.

Jaké jsou formy průměrného výdělku?
Mgr.
Stanislav
Szpandrzyk
Jak jsme si vysvětlili v předchozí části tohoto článku, průměrný výdělek se zjistí jako podíl mzdy, na kterou vznikl nárok za práci vykonanou v rozhodném období, a odpracované doby v rozhodném období. Výsledkem takového výpočtu je průměrný hodinový výdělek zaměstnance (dále též „PHV“), který je základní formou průměrného výdělku.
Pokud právní předpis hovoří o průměrném výdělku bez dalšího upřesnění, mělo by se jednat o průměrný výdělek ve formě průměrného hodinového výdělku,
např. § 222 odst. 1 zákoníku práce, který stanoví, že zaměstnanci přísluší za dobu čerpání dovolené náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Nicméně v některých případech i zákoník práce výslovně zmiňuje použití průměrného hodinového výdělku, např. v § 125 až § 127 a § 130, § 132 a § 135 zákoníku práce, tedy v právní úpravě některých složek platu, zjednodušeně řečeno stanovení výše některých příplatků k platu.
Další formou průměrného výdělku je
průměrný hrubý měsíční výdělek
, ten je používán až v případě, kdy právní předpis stanoví, že má být použita právě tato forma průměrného výdělku, např. § 67 odst. 3 zákoníku práce, podle kterého se pro účely odstupného průměrným výdělkem rozumí průměrný měsíční výdělek. Způsob jeho zjištění stanoví zákoník práce v § 356 odst. 2, slovy tohoto právního předpisu se přepočítá průměrný hodinový výdělek na 1 měsíc podle průměrného počtu pracovních hodin připadajících na 1 měsíc v průměrném roce; průměrný rok pro tento účel má 365,25 dnů. Průměrný hodinový výdělek zaměstnance se vynásobí týdenní pracovní dobou zaměstnance a koeficientem 4,348, který vyjadřuje průměrný počet týdnů připadajících na 1 měsíc v průměrném roce. Jeho zjišťování přináší některá úskalí, která si v následujících řádcích popíšeme a vysvětlíme na praktických příkladech.
Zjišťování průměrného hrubého měsíčního výdělku
Předně je nutné stanovit, že zjišťování průměrného hrubého měsíčního výdělku je exaktním postupem,
de facto
matematickým výpočtem, „bez ohledu“ na skutečnou odpracovanou dobu za jednotlivé měsíce v rozhodném období a nárok na mzdu vzniklý v jednotlivých měsících v rozhodném období (resp. tyto skutečnosti se projeví ve zjištěném průměrném hodinovém výdělku). To znamená, že při jeho zjišťování vždy vycházím ze zjištěného průměrného hodinového výdělku a poté aplikuji vzorec pro výpočet měsíčního výdělku dle

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výpočet mzdy
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Výpočet průměrného výdělku

Související články

Novela zákoníku práce stručně v bodech
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Průměrný výdělek - 1. část
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Průměrný výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě

Související otázky a odpovědi

Dohoda o provedení práce - mimořádná odměna
Mzdové listy
DPČ a hodinová mzda
Mzda v pracovní smlouvě a mzdový výměr
DPP a limit pro pohyblivé složky mzdy
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Pravděpodobný výdělek - hodinový/měsíční u dohod (DPP, DPČ)
Neplatné ukončení pracovního poměru
Příplatky a dohoda o provedení práce
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Neproplacená dovolená
Výplatní lístek a osvobozené příjmy
Vyplnění ELDP
Kombinace překážek na straně zaměstnavatele
Dohoda o pracovní činnosti a odstupné
Příležitostný příjem - brigádníci v galerii
DPP a práce o víkendech
Nový pracovní poměr u stejného zaměstnavatele

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
281/2023 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony