Mzda v pracovní smlouvě a mzdový výměr

Plné znění otázky

Může zaměstnavatel dodatkem ke stávající pracovní smlouvě tento bod pracovní smlouvy zrušit a nahradit jej mzdovým výměrem? Mzda zaměstnanců je sjednána v pracovní smlouvě takto: „Zaměstnavatel bude zaměstnanci poskytovat za vykonanou práci mzdu v tomto složení: základní měsíční hrubou mzdu ve výši XY Kč (takto vypočtená měsíční hrubá mzda se zaměstnanci krátí jen v případě, že zaměstnanec neodpracoval stanovený počet dnů a hodin v měsíci) + měsíční odměny přiznané zaměstnavatelem (splnění stanoveného měsíčního plánu prodeje zboží, prodej preferovaných značek) ve výši minimálně 1 000 Kč brutto měsíčně“. Dodatek k PS by zněl: „... uzavírají dodatek č. XY, kterým se od ...... mění a doplňuje oddíl II, bod 3. takto: Mzda je Zaměstnanci stanovena mzdovým výměrem.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Dočasné přidělení zaměstnance
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Přeložení
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Převedení na jinou práci
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Splatnost a výplata mzdy
Mzda za práci přesčas
Výpočet mzdy
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené

Související články

Jaké jsou formy průměrného výdělku?
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Odměna z dohody o provedení práce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Exekuce a odstupné
Problémy mzdové účetní
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Průměrný výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

Související otázky a odpovědi

Exekuční srážky ze mzdy od zahájení insolvence
Příplatek za ztížené pracovní prostředí
Dělená směna
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
DPP a limit pro pohyblivé složky mzdy
Nový pracovní poměr u stejného zaměstnavatele
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Neproplacená dovolená
DPČ a hodinová mzda
Osvobození zaměstnaneckých benefitů v roce 2024 - benefitní karty a obědy
Mzdové listy
Výplatní lístek a osvobozené příjmy
Dohoda o provedení práce - mimořádná odměna
Neplatné ukončení pracovního poměru
Statutární zástupce
Kombinace překážek na straně zaměstnavatele
Vyplnění ELDP
DPP a práce o víkendech
Příplatky a dohoda o provedení práce
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele

Související předpisy

§ 113 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce