Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2022

Vydáno: 13 minut čtení

Od 1. 1. 2022 dochází ke zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy. Změny jsou uvedeny v nařízení vlády č. 405/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Zvyšuje se základní sazba minimální mzdy z 15 200 Kč na 16 200 Kč za měsíc. Hodinová sazba minimální mzdy se zvyšuje z 90,50 Kč na 96,40 Kč při 40 hodinách týdně.

1. Nejnižší úrovně zaručené mzdy

Minimální mzda je nejnižší úrovní zaručené mzdy. Další nejnižší úrovně zaručené mzdy se stanoví diferencovaně podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce tak, aby maximální zvýšení činilo alespoň dvojnásobek nejnižší úrovně zaručené mzdy. Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací zařazených do 8 skupin.

Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytována mzda, jsou obecné charakteristiky skupin prací a příklady prací v těchto skupinách uvedeny v příloze k nařízení vlády č. 567/2006 Sb. Jde-li o zaměstnavatele uvedené v § 109 odst. 3 zákoníku práce, řídí se při zařazování zaměstnanců do platových tříd nařízením vlády č. 341/2017 Sb., nařízením vlády č 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, a nařízením vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností. Nejnižší úrovně zaručené mzdy s výjimkou minimální mzdy neplatí pro zaměstnance, jejichž mzdy jsou sjednány v kolektivních smlouvách.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Zaručená mzda
Minimální mzda
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Zaručená mzda
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku

Související články

Odměňování zaměstnance a nejnižší úroveň zaručené mzdy
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2021
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2021
Minimální mzda od 1. 1. 2020
Problémy s dodržením nejnižší úrovně minimální a zaručené mzdy
Minimální mzda od 1. 1. 2019
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2020
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2021
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2019
Minimální mzda, nejnižší úrovně zaručené mzdy a úprava platových poměrů od 1. ledna 2023
Kontrola nejnižší úrovně zaručené mzdy
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a nařízení vlády od 1. 1. 2018
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2017
Zvýšení minimální mzdy v souvislostech
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Odměňování zaměstnance a nejnižší úroveň zaručené mzdy
Význam minimální mzdy ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní
Minimální mzda a zdravotní pojištění po 1. lednu 2018

Související otázky a odpovědi

Dohoda - minimální mzda nebo nejnižší zaručená mzda
Naturální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy
Brigádník
Zaručená mzda u pomocného dělníka ve výrobě
Dohoda o provedení práce
Zaručená mzda - poměr základní a pohyblivé složky
Úrovně zaručené mzdy
Zaručená mzda, víc druhů činnosti zaměstnance
Zaručená mzda
Zaručená mzda a Antivirus A+
Zaručená mzda
Mzda zaměstnance vyslaného do Německa
Správný výpočet mzdy
Kontrola výše minimální mzdy
Minimální mzda
Doplatek do zaručené mzdy
Zaručená mzda dle kategorie
Minimální mzda u dohody o provedení práce v r. 2020
Dovolená při dlouhodobé pracovní neschopnosti / Zvýšení minimální mzdy a plat obchodního zástupce
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného