Antivirus - účtování příspěvku na mzdu

Plné znění otázky

Můžete nám prosím sdělit jak přesně účtovat o poskytnutém příspěvku na mzdy od státu v rámci programu Antivirus a v jakém období zaúčtovat předpis např. na příspěvky za březnové mzdy, které přijdou na náš účet např. v 05/2020? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Splatnost a výplata mzdy
Mzda za práci přesčas
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Výpočet mzdy
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků

Související články

Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
OECD: Nejvyšší mzdové náklady jsou ve Švýcarsku
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Novela zákoníku práce stručně v bodech
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
OECD: Mzda pohledem zaměstnance a zaměstnavatele
Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2021
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2020
Novinky od 1. ledna 2020 v sociální oblasti
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2018
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2022
Novinky od 1. ledna 2021 v sociální oblasti

Související otázky a odpovědi

Výkon funkce jednatele
Chráněná dílna a prominutí sociálního pojištění za zaměstnavatele
Příspěvek na penzijní připojištění jednatelům
Daňové zvýhodnění
Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci
Antivirus C - soukromá škola o.p.s.
Doplatek mimořádného příspěvku - izolačky
Náhrada za svátek - žádost Antivirus
Pracovní neschopnost z důvodu covid-19- karanténa, nemoc
Program Antivirus - cukrárna s vlastní výrobou
Náhrada mzdy v době vládních nařízeních
Neplacené volno - koronavirová pandemie
Antivirus A+ 31. 5. 2021
Doprovod k lékaři
Proplacení dovolené
Mzda zaměstnancům malé s. r. o. v období celorepublikové karantény kvůli koronaviru
Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatřením proti Covid-19
Platy u asistentek pedagoga, vychovatelek a provozních zaměstnanců v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Program Antivirus a omezení zakázek
COVID - program antivirus a náhrady odměny jednatele
Karanténa a pracovní neschopnost
Program Antivirus - náhrady mzdy u zaměstnanců hotelu
Příspěvek Antivirus