Roční odměna a rozpočet do průměru

Plné znění otázky

Jak zaměstnanci, který nastoupil až v srpnu a na konci roku byla vyplacena roční odměna (tento zaměstnanec samozřejmě obdržel nižší částku), rozpočítávat tuto odměnu do vyměřovacího základu pro výpočet průměru pro náhrady? Také na čtyři čtvrtletí jako ostatním, kteří pracovali po celý kalendářní rok? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Bezúročná zápůjčka zaměstnanci a vliv na zaměstnavatele
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Dovolená
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Souběh HPP, DPP a exekuce
Retenční bonus - zahrnutí do průměru pro dovolenou
Navýšení mzdy
Roční zúčtování - souběh zaměstnání
Přeplacené odstupné (navazující otázka na DAUCID: 24436)
Odměna jednatele 2020
Výpočet poměrné části odměny do průměrného výdělku pro náhrady
Úkolová mzda
Odměny zdravotníkům
Průměr pro proplacenou dovolenou při ukončení pracovního poměru
Program Antivirus - cukrárna s vlastní výrobou
Náhrada mzdy a mimořádný příspěvek při karanténě
Účtování elektronických stravenek na přelomu roku
Pořadí srážek ze mzdy
Doprovod k lékaři
Proplacení dovolené
Mzda zaměstnancům malé s. r. o. v období celorepublikové karantény kvůli koronaviru
Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatřením proti Covid-19

Související články

Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2022
Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2021
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2020
Novela zákoníku práce stručně v bodech
OECD: Mzda pohledem zaměstnance a zaměstnavatele
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2018
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Mzdy v ČR a u našich sousedů
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Odměňování zaměstnanců
OECD: Jak se liší hrubá a čistá mzda
OECD: Jak vysoké jsou průměrné mzdové náklady
Pracovní situace na portálu Práce a mzda
Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce

Související pracovní situace

Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Výpočet pravděpodobného výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce