OECD: Jak pojistné placené zaměstnavatelem zvyšuje mzdové náklady

Vydáno: 6 minut čtení

Pro zaměstnavatele není rozhodující sjednaná hrubá mzda se zaměstnancem, ale celkové mzdové náklady. V Česku odvádí zaměstnavatelé za zaměstnance vysoké povinné pojistné, proto jsou celkové mzdové náklady značně vyšší než sjednaná hrubá mzda se zaměstnancem.

OECD: Jak pojistné placené zaměstnavatelem zvyšuje mzdové náklady
Bc.
Petr
Gola
V Česku odvádí zaměstnavatelé za zaměstnance 24,8 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění. Souhrnná sazba povinného pojistného placeného zaměstnavatelem za zaměstnance činí tedy 33,8 %. Každé zvýšení hrubé mzdy zaměstnanci o 1 000 Kč tedy stojí zaměstnavatele 1 338 Kč. V rámci porovnání s ostatními členskými zeměmi OECD platí v Česku zaměstnavatelé za zaměstnance jedny z nejvyšších plateb na povinném pojištění. Vyš

Související dokumenty

Související články

OECD: Nejvyšší mzdové náklady jsou ve Švýcarsku
OECD: Mzda pohledem zaměstnance a zaměstnavatele
OECD: Jak vysoké jsou průměrné mzdové náklady
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Jak se liší zdanění práce u podprůměrné a nadprůměrné mzdy v zemích OECD?
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
OECD: Jak se liší hrubá a čistá mzda
EU: Daňové platby zaměstnance s průměrnou mzdou
Mzdy v ČR a u našich sousedů
Odměňování zaměstnanců
Navýšení mezd a platů v sociálních službách v roce 2021
Za stejnou práci stejná odměna
Vývoj nezabavitelné částky v roce 2022
Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022
Nezabavitelná částka od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Splatnost a výplata mzdy
Mzda za práci přesčas
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu

Související otázky a odpovědi

Antivirus - účtování příspěvku na mzdu
Zaúčtování příspěvku z cíleného programu Antivirus
Český řidič kamiónu pendlující mezi ČR a Německem z pohledu SZDZ
Prokurista, výše zaručené mzdy a typ smlouvy
Zaručená mzda
Sjednání mzdy
Peněžité nároky po smrti zaměstnance
Nejnižší úroveň zaručené mzdy
Vrácení mzdy za neodpracované dny
Přeplatek mzdy - zápůjčka
Insolvence
Mzdový výměr - časová mzda
Přeplatek mzdy - srážka ze mzdy
Mzda v pracovní smlouvě a mzdový výměr
Exekuce
Odvod zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance
Změna týdenního úvazku - měsíční mzda
Vnitřní předpis - odměny zaměstnancům
Exekuční srážka ze mzdy po vyplacení zálohy
Česká firma a slovenský zaměstnanec