OECD: Jak pojistné placené zaměstnavatelem zvyšuje mzdové náklady

Vydáno: 6 minut čtení

Pro zaměstnavatele není rozhodující sjednaná hrubá mzda se zaměstnancem, ale celkové mzdové náklady. V Česku odvádí zaměstnavatelé za zaměstnance vysoké povinné pojistné, proto jsou celkové mzdové náklady značně vyšší než sjednaná hrubá mzda se zaměstnancem.

OECD: Jak pojistné placené zaměstnavatelem zvyšuje mzdové náklady
Bc.
Petr
Gola
V Česku odvádí zaměstnavatelé za zaměstnance 24,8 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění. Souhrnná sazba povinného pojistného placeného zaměstnavatelem za zaměstnance činí tedy 33,8 %. Každé zvýšení hrubé mzdy zaměstnanci o 1 000 Kč tedy stojí zaměstnavatele 1 338 Kč. V rámci porovnání s ostatními členskými zeměmi OECD platí v Česku zaměstnavatelé za zaměstnance jedny z nejvyšších plateb na povinném pojištění. Vyš

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem

Související články

OECD: Mzda pohledem zaměstnance a zaměstnavatele
OECD: Nejvyšší mzdové náklady jsou ve Švýcarsku
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
OECD: Jak vysoké jsou průměrné mzdové náklady
Jak se liší zdanění práce u podprůměrné a nadprůměrné mzdy v zemích OECD?
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
EU: Daňové platby zaměstnance s průměrnou mzdou
Mzdy v ČR a u našich sousedů
Za stejnou práci stejná odměna
Vývoj nezabavitelné částky v roce 2022
Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022
Navýšení mezd a platů v sociálních službách v roce 2021
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Odměňování zaměstnanců
OECD: Jak se liší hrubá a čistá mzda
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Jaké jsou formy průměrného výdělku?

Související otázky a odpovědi

DPP a limit pro pohyblivé složky mzdy
Vedení evidence zaměstnaneckých benefitů
Souběh DPČ a výkonu funkce člena statutárního orgánu
Čistý příjem pro účely dávek státní sociální podpory
Vrácení mzdy za neodpracované dny
Prokurista, výše zaručené mzdy a typ smlouvy
Zaručená mzda
Mzdový výměr - časová mzda
Vyplacení mzdy nekontaktnímu zaměstnanci z Ukrajiny
Odměňování zaměstnanců
Přeplatek mzdy - srážka ze mzdy
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Přeplatek mzdy - zápůjčka
Insolvence
Sjednání mzdy
Peněžité nároky po smrti zaměstnance
Nejnižší úroveň zaručené mzdy
Mzda v pracovní smlouvě a mzdový výměr
Antivirus - účtování příspěvku na mzdu
Zaúčtování příspěvku z cíleného programu Antivirus