DPP a limit pro pohyblivé složky mzdy

Plné znění otázky

Máme v Dohodě o provedení práce sjednané pohyblivé složky dle uvážení zaměstnavatele. Existují limity pro vyplácení těchto složek, nebo je to čistě na zaměstnavateli?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Splatnost a výplata mzdy
Mzda za práci přesčas
Výpočet mzdy
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Jaké jsou formy průměrného výdělku?
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Problémy mzdové účetní
Odměna z dohody o provedení práce
Průměrný výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
OECD: Nejvyšší mzdové náklady jsou ve Švýcarsku
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené

Související otázky a odpovědi

Změna znaleckého posudku na nemovitou věc
Autorský honorář a placení ZP a SP
Dotace z programu COVID-Nájemné
Příplatky a dohoda o provedení práce
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Mzdové listy
Dohoda o pracovní činnosti a odstupné
Příležitostný příjem - brigádníci v galerii
DPP a práce o víkendech
DPČ a hodinová mzda
Práce přesčas při dohodě o provedení práce
Mzda v pracovní smlouvě a mzdový výměr
Výpočet průměrného výdělku u DPP s jednorázovou odměnou
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
Průměrný hodinový výdělek u dohod
Pravděpodobný výdělek - hodinový/měsíční u dohod (DPP, DPČ)
Dohodáři na home office a příplatky za víkendy, svátky
Čas strávený na cestě u DPP
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Prokazování nepřítomnosti zaměstnanců na DPP a DPČ
Příplatky k odměně z DPČ nebo DPP

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce