Stravenkový paušál v souvislostech v roce 2022

Vydáno: 19 minut čtení

V minulém roce se zaměstnavatelům nabídla nová forma příspěvku na stravování, a to v peněžní formě. Došlo k rozšíření ustanovení § 6 odst. 9 písm. b) ZDP upravujícího příspěvek na stravování a též ke změně v § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP, jde-li o daňově účinné výdaje.

Od daně je osvobozena hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů nebo peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování za jednu směnu podle zákoníku práce do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin.

Podle tohoto ustanovení je od daně osvobozena hodnota stravování poskytovaného zaměstnavatelem zaměstnancům jako plnění

  • ke spotřebě na pracovišti nebo
  • v rámci stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů (obvykle stravenky) nebo
  • peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování za jednu směnu podle zákoníku práce do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin.

Maximální výše peněžitého příspěvku činí v r. 2022 částku 82,60 Kč za jednu směnu. 118 x 70 % = 82,60 Kč [viz §3 písm. a) vyhlášky č. 511/2021 Sb.].

Zaměstnavatel je oprávněn volit formy poskytování tohoto benefitu, avšak vždy je nutné poskytovat jen jedno plnění. Nelze tudíž zaměstnanci ve vztahu k jeho směně poskytnout stravenku a současně stravenkový paušál. Od daně je osvobozeno vždy jen jedno plnění.

Nepeněžní (naturální) forma příspěvku na stravování je u zaměstnance osvobozena bez omezení. Limitována je ale daňová uznatelnost nepeněžního plnění u zaměstnavatele dle § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP, viz dále.

Peněžitý příspěvek (stravenkový paušál) je u zaměstnance osvobozen v r. 2022 do výše 82,60 Kč za jednu směnu. V souladu s § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP jde o daňově účinný výdaj, jedná-li se o výdaje na

  • provoz vlastního stravovacího zařízení, kromě hodnoty potravin, nebo
  • příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované jako nepeněžní plnění až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu podle zákoníku práce, maximálně však do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným pla

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Dohoda o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda

Související články

Stravenkový paušál
Stravovací paušál a pružná pracovní doba
Stravenkový paušál
Stravovací paušál a pružná pracovní doba
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Zajištění požadavků na BOZP při práci v režimu home office
Specifické odměny zaměstnanců v praxi mzdové účetní
Zaměstnanecké benefity pro rodiny s dětmi
Zaměstnanecké benefity zaměřené na volný čas zaměstnance
Nové trendy v oblasti zaměstnaneckých benefitů
Zaměstnanecké akcie
Daňové aktuality
Kontrola zdaňování příjmů
Daňové aktuality
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days
Stravování zaměstnanců
Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní
Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní - Služební vozidlo, příspěvky a péče o zaměstnance
Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní - Odměny, dary a sociální výpomoc
Home office jako nový normál a uzavírání dohod se zaměstnanci

Související otázky a odpovědi

Stravenkový paušál při směně 11 a více hodin od 1. 1. 2024
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Osvobození zaměstnaneckých benefitů v roce 2024 - benefitní karty a obědy
Vedení evidence zaměstnaneckých benefitů
Osobní ohodnocení vyplacené až na konci kalendářního roku
FKSP a produkty na stáří
Příplatky k odměně z DPČ nebo DPP
Minimální mzda u dohody o provedení práce v r. 2020
Dohodáři na home office a příplatky za víkendy, svátky
Účtování elektronických stravenek na přelomu roku
Náhrada odměny u DPČ
Benefity při mateřské a rodičovské dovolené a nemocenské
Dohoda o provedení práce - mimořádná odměna
Souběh HPP, DPP a exekuce
Dohoda o provedení práce - příplatek za práci ve svátek
DPP a ztráta na výdělku
Mzdové listy
Zdanění mzdy u DPP u cizinců
Home office
Výpočet průměrného hodinového výdělku v DPČ

Související vzory

Vzor: Dohoda o pracovní činnosti
Vzor: Dohoda o provedení práce