OECD: Nejvyšší mzdové náklady jsou ve Švýcarsku

Vydáno: 5 minut čtení

Mzdové náklady zaměstnavatele netvoří jen hrubá mzda sjednaná se zaměstnancem, ale i povinné pojistné odváděné zaměstnavatelem nad rámec hrubé mzdy. To přitom v některých zemích v souhrnu dosahuje až třetiny ze sjednané hrubé mzdy. Ve kterých zemích OECD jsou mzdové náklady nejvyšší a kde naopak nejnižší?

Mzdové náklady zaměstnavatele tvoří z větší části hrubá mzda dohodnutá se zaměstnancem, dále ale zaměstnavatelé odvádějí za zaměstnance povinné pojistné. Konkrétně v Česku je souhrnná hodnota povinného pojistného 33,8 % ze sjednané hrubé mzdy složena ze sociálního pojištění (24,8 %) a zdravotního pojištění (9 %). Povinné sociální pojištění platí zaměstnavatelé v Česku za zaměstnance pouze do dosažení maximálního vyměřovacího základu, z hrubé mzdy nad strop se již sociální pojištění neplatí, a to zaměstnavatel ani zaměstnanec. U zdravotního pojištění není maximální vyměřovací základ legi

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Mzda za práci přesčas
Splatnost a výplata mzdy
Výpočet mzdy
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Splatnost a výplata mzdy
Mzda za práci přesčas
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Příplatek za noční práci

Související články

OECD: Mzda pohledem zaměstnance a zaměstnavatele
Mzdy v ČR a u našich sousedů
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
OECD: Mzda pohledem zaměstnance a zaměstnavatele
OECD: Jak vysoké jsou průměrné mzdové náklady
EU: Daňové platby zaměstnance s průměrnou mzdou
Mzdy v ČR a u našich sousedů
OECD: Jak se liší hrubá a čistá mzda
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
OECD: Jak pojistné placené zaměstnavatelem zvyšuje mzdové náklady
Odměňování zaměstnanců
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Pracovní situace na portálu Práce a mzda
Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020

Související vzory

Vzor: Dohoda o poskytování smluvní mzdy

Související otázky a odpovědi

Mzdový výměr - časová mzda
Snížení mzdového výměru
Antivirus - účtování příspěvku na mzdu
Prokurista, výše zaručené mzdy a typ smlouvy
Zaručená mzda
Dotace na mzdy
Sjednání mzdy
Peněžité nároky po smrti zaměstnance
Nejnižší úroveň zaručené mzdy
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Odvod zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance
Změna týdenního úvazku - měsíční mzda
Exekuční srážka ze mzdy po vyplacení zálohy
Zaúčtování příspěvku z cíleného programu Antivirus
Český řidič kamiónu pendlující mezi ČR a Německem z pohledu SZDZ
Přeplatek mzdy - zápůjčka
Mzda v pracovní smlouvě a mzdový výměr
Náhrada mzdy a mimořádný příspěvek při karanténě
Příplatek za noční a odpolední směnu
Vrácení mzdy za neodpracované dny