OECD: Nejvyšší mzdové náklady jsou ve Švýcarsku

Vydáno: 5 minut čtení

Mzdové náklady zaměstnavatele netvoří jen hrubá mzda sjednaná se zaměstnancem, ale i povinné pojistné odváděné zaměstnavatelem nad rámec hrubé mzdy. To přitom v některých zemích v souhrnu dosahuje až třetiny ze sjednané hrubé mzdy. Ve kterých zemích OECD jsou mzdové náklady nejvyšší a kde naopak nejnižší?

Mzdové náklady zaměstnavatele tvoří z větší části hrubá mzda dohodnutá se zaměstnancem, dále ale zaměstnavatelé odvádějí za zaměstnance povinné pojistné. Konkrétně v Česku je souhrnná hodnota povinného pojistného 33,8 % ze sjednané hrubé mzdy složena ze sociálního pojištění (24,8 %) a zdravotního pojištění (9 %). Povinné sociální pojištění platí zaměstnavatelé v Česku za zaměstnance pouze do dosažení maximálního vyměřovacího základu, z hrubé mzdy nad strop se již sociální pojištění neplatí, a to zaměstnavatel ani zaměstnanec. U zdravotního pojištění není maximální vyměřovací základ legi

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Mzda za práci přesčas
Splatnost a výplata mzdy
Výpočet mzdy
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Splatnost a výplata mzdy
Mzda za práci přesčas
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Související články

OECD: Mzda pohledem zaměstnance a zaměstnavatele
Mzdy v ČR a u našich sousedů
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
OECD: Mzda pohledem zaměstnance a zaměstnavatele
EU: Daňové platby zaměstnance s průměrnou mzdou
OECD: Jak vysoké jsou průměrné mzdové náklady
OECD: Jak se liší hrubá a čistá mzda
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Mzdy v ČR a u našich sousedů
Jak se liší zdanění práce u podprůměrné a nadprůměrné mzdy v zemích OECD?
OECD: Jak pojistné placené zaměstnavatelem zvyšuje mzdové náklady
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Jaké jsou formy průměrného výdělku?
Odměňování zaměstnanců
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění

Související vzory

Vzor: Dohoda o poskytování smluvní mzdy

Související otázky a odpovědi

Mzdový výměr - časová mzda
DPP a limit pro pohyblivé složky mzdy
Antivirus - účtování příspěvku na mzdu
Zaúčtování příspěvku z cíleného programu Antivirus
Prokurista, výše zaručené mzdy a typ smlouvy
Zaručená mzda
Český řidič kamiónu pendlující mezi ČR a Německem z pohledu SZDZ
Přeplatek mzdy - zápůjčka
Mzda v pracovní smlouvě a mzdový výměr
Sjednání mzdy
Peněžité nároky po smrti zaměstnance
Nejnižší úroveň zaručené mzdy
Dotace na mzdy
Vyplacení mzdy nekontaktnímu zaměstnanci z Ukrajiny
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla
Vrácení mzdy za neodpracované dny
Příplatek za noční a odpolední směnu
Odměňování zaměstnanců
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Odvod zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance