Jak se liší zdanění práce u podprůměrné a nadprůměrné mzdy v zemích OECD?

Vydáno: 5 minut čtení

Česko patří mezi členské země OECD s nejnižším rozdílem v míře zdanění práce mezi zaměstnancem pracujícím za podprůměrnou mzdu a zaměstnancem pracujícím za nadprůměrnou mzdu. Jak vysoké je zdanění práce u jednotlivých mezd v zemích OECD? Proč jsou daňové rozdíly v Česku jedny z nejnižších?

Jak se liší zdanění práce u podprůměrné a nadprůměrné mzdy v zemích OECD?
Bc.
Petr
Gola
Zaměstnancům v Česku je z hrubé mzdy odváděna daň z příjmu fyzických osob, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Navíc ještě sociální a zdravotní pojištění odvádí za zaměstnance zaměstnavatel. Celkové daně ze mzdy tedy tvoří rozdíl mezi mzdovými náklady zaměstnavatele a čistou mzdou zaměstnance obdrženou od zaměstnavatele na bankovní účet.
Rozdíly ve zdanění práce jsou v Česku nízké
Vzhledem k tomu, že v Česku jsou pouze dvě sazby daně z příjmu fyzických osob (15 % a 23 %), přičemž vyšší daňové sazbě podléhá v roce 2023 hrubá měsíční mzda až nad 161 296 Kč a sazby sociálního a zdravotního pojištění jsou pro všechny zaměstnance stejně vysoké, je rozdíl ve zdanění práce u nízkých a vysokých mezd v Česku v porovnání s ostatními členskými zeměmi OECD nízký.
Praktický výpočet rozdílu ve zdaněn

Související dokumenty

Související pracovní situace

Splatnost a výplata mzdy
Mzda za práci přesčas
Výpočet mzdy
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda

Související články

OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
OECD: Mzda pohledem zaměstnance a zaměstnavatele
OECD: Nejvyšší mzdové náklady jsou ve Švýcarsku
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
EU: Daňové platby zaměstnance s průměrnou mzdou
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
Mzdy v ČR a u našich sousedů
Odměňování zaměstnanců
OECD: Jak se liší hrubá a čistá mzda
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Jaké jsou formy průměrného výdělku?
OECD: Jak vysoké jsou průměrné mzdové náklady
OECD: Jak pojistné placené zaměstnavatelem zvyšuje mzdové náklady
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Novinky od 1. ledna 2021 v sociální oblasti
Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2021
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích

Související otázky a odpovědi

Vedení evidence zaměstnaneckých benefitů
Vyplacení mzdy nekontaktnímu zaměstnanci z Ukrajiny
DPP a limit pro pohyblivé složky mzdy
Mzdový výměr - časová mzda
Mzda v pracovní smlouvě a mzdový výměr
Prokurista, výše zaručené mzdy a typ smlouvy
Zaručená mzda
Peněžité nároky po smrti zaměstnance
Nejnižší úroveň zaručené mzdy
Sjednání mzdy
Český řidič kamiónu pendlující mezi ČR a Německem z pohledu SZDZ
Přeplatek mzdy - zápůjčka
Antivirus - účtování příspěvku na mzdu
Vrácení mzdy za neodpracované dny
Odměňování zaměstnanců
Změna týdenního úvazku - měsíční mzda
Exekuční srážka ze mzdy po vyplacení zálohy
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Odvod zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance
Změna času a příplatky zaměstnancům v nepřetržitém provozu