Mzdy v ČR a u našich sousedů

Vydáno: 5 minut čtení

Při porovnání průměrné mzdy a minimální mzdy v Česku a u našich sousedů zjistíme, že nejvíce od roku 2015 do letošního roku stoupla minimální mzda právě v Česku. Průměrná mzda v nominální hodnotě rychleji rostla pouze v Polsku. Jak se vyvíjí průměrná a minimální mzda od roku 2015?

Z členských zemí OECD je nejvyšší průměrná hrubá mzda ve Švýcarsku, v Lucembursku, na Islandu, v Dánsku a v Norsku, ve všech těchto zemích činí více než 120 tisíc korun měsíčně. Ve Švýcarsku dokonce téměř 200 tisíc korun měsíčně. Velmi vysoké průměrné mzdy v mezinárodním srovnání jsou však i u našich západních a jižních sousedů – tedy v Německu a Rakousku. Naproti tomu v Polsku i na Slovensku jsou průměrné mzdy nižší než v Česku.

Vývoj průměrné mzdy od roku 2015

V přiložené tabulce máme uveden vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v Česku a u našich sousedů v letech 2015 až 2019 dle databáze OECD v národní měně. Z hrubé mzdy se v Česku i u našich sousedů odvádí daň z příjmu a povinné pojistné. Nejvyšší průměrná hrubá měsíční mzda za rok 2019 byla dle aktuálního směnného kurzu v Německu (117 821 Kč) a v Rakousku (109 287 Kč). Nejnižší potom v Polsku (29 795 Kč) na Slovensku (29 801 Kč) a v Česku (34 063 Kč). V nominální hodnotě nejvíce stoupla průmě

Související dokumenty

Související články

OECD: Jak se liší hrubá a čistá mzda
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
OECD: Jak vysoká je sazba daně z příjmu u různě vysokých mezd
OECD: Nejvyšší mzdové náklady jsou ve Švýcarsku
OECD: Jak vysoké jsou průměrné mzdové náklady
EU: Daňové platby zaměstnance s průměrnou mzdou
OECD: Jak se liší hrubá a čistá mzda
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
OECD: Mzda pohledem zaměstnance a zaměstnavatele
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Jak se liší zdanění práce u podprůměrné a nadprůměrné mzdy v zemích OECD?
OECD: Jak vysoká je sazba daně z příjmu u různě vysokých mezd
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Zvýšení minimální mzdy v souvislostech
Pracovní situace na portálu Práce a mzda
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019

Související pracovní situace

Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru

Související otázky a odpovědi

Dotace na mzdy
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla
Příplatek za noční a odpolední směnu
Mzdový výměr - časová mzda
DPP a limit pro pohyblivé složky mzdy
Účtování elektronických stravenek na přelomu roku
Pořadí srážek ze mzdy
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Doprovod k lékaři
Proplacení dovolené
ELDP za rok 2019
Antivirus - účtování příspěvku na mzdu
Zaúčtování příspěvku z cíleného programu Antivirus
Neomluvená absence versus proplacení svátku
Odměna učni na praxi
Daňové zvýhodnění na studenta VŠ a doložené potvrzení školy
Příplatek za svátek připadající na sobotu
Odměna jednatelky po konci mateřské dovolené
Doplatek mzdy
Benefity při mateřské a rodičovské dovolené a nemocenské