Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích

Vydáno: 5 minut čtení

Otázky a odpovědi na témata: měsíční mzda a svátek, neoprávněný požadavek dlužníka, exekuce a součinnost. 

Měsíční mzda a svátek

  1. Zaměstnanec odměňovaný měsíční mzdou ve svátek nepracuje - postupujeme tak, že měsíční mzdu nekrátíme. Neplatíme průměrem, měl by být takovýto postup zakotven v kolektivní smlouvě, případně v jiném vnitřním předpisu?
  2. Zaměstnanec odměňovaný měsíční mzdou ve svátek pracuje - poskytneme mu náhradní volno a toto náhradní volno opět platíme jako běžnou odpracovanou dobu, nikoli průměrným výdělkem. Je tento postup také možný, nebo je chybný?

Ad a): Pokud se zaměstnavatel rozhodne, že v případě svá

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Výpočet mzdy
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Splatnost a výplata mzdy
Mzda za práci přesčas
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Zaručená mzda
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Příplatek za noční práci

Související články

Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2019 a postup při provádění srážek ze mzdy
Práce ve svátek
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Odměňování zaměstnanců
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
OECD: Mzda pohledem zaměstnance a zaměstnavatele
OECD: Nejvyšší mzdové náklady jsou ve Švýcarsku
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Vývoj nezabavitelné částky v roce 2022
Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022
Zaměstnanec v exekuci
Mzdy v ČR a u našich sousedů
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
OECD: Jak se liší hrubá a čistá mzda
OECD: Jak vysoké jsou průměrné mzdové náklady
Pracovní situace na portálu Práce a mzda
Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019

Související předpisy

99/1963 Sb. občanský soudní řád
120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce

Související komentovaná judikatura

Dispozice zaměstnavatele s nenárokovou složkou mzdy

Související otázky a odpovědi

Exekuční srážka ze mzdy po vyplacení zálohy
Pořadí srážek ze mzdy
Snížení mzdového výměru
Antivirus - účtování příspěvku na mzdu
Prokurista, výše zaručené mzdy a typ smlouvy
Zaručená mzda
Souběh HPP, DPP a exekuce
Sjednání mzdy
Navýšení mzdy
Výpočet srážek ze mzdy
Peněžité nároky po smrti zaměstnance
Nejnižší úroveň zaručené mzdy
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Mzdový výpočet - svátky
Insolvence a exekuce
Odvod zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance
Změna týdenního úvazku - měsíční mzda
Náhradní volno a práce ve svátek
Provoz/směnnost dle německých svátků
Zaměstnanec s více exekucemi