Příspěvek v době částečné práce aneb kurzarbeit

Vydáno: 8 minut čtení

Příspěvek v době částečné práce je upraven zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Novela zákona byla publikována ve Sbírce zákonů pod číslem 248/2021Sb. s účinností od 1. 7. 2021. Cílem novely je napomoci k překlenutí krizového období a udržení pracovních míst. Jako přechodné opatření na podporu udržení zaměstnanosti byl spuštěn vládní program Antivirus, který řešil „jen“ epidemické situace. Příspěvek v době částečné práce (dále jen „příspěvek“) je systémovým nástrojem, který může pomoci v období ekonomické recese, při živelních událostech, při kybernetických útocích nebo při pandemiích.

Poskytování příspěvku stanoví vláda po projednání v Radě hospodářské a sociální dohody nařízením vlády v případě, že je závažným způsobem ohrožena ekonomika České republiky anebo její odvětví z hospodářských důvodů charakterizovaných relevantními ekonomickými ukazateli a jejich minulým a očekávaným vývojem, z důvodu vzniku živelní události spočívající v přírodní pohromě nebo epidemie, kybernetického útoku nebo jiné mimořádné situace, která je zásahem vyšší moci.

Příspěvek nelze poskytnout zaměstnavateli uvedenému v § 109 odst. 3 zákoníku práce, tj. zaměstnavateli odměňujícímu platem. Příspěvek nebude poskytnut zaměstnavatelům, kteří své provozy zcela zavřou, a též zaměstnavatelům, kteří uplatňují konto pracovní doby. Pokud však zaměstnavatel tento způsob rozvrhování pracovní doby ukončí, může o příspěvek žádat.

Příslušným nařízením vl

Související dokumenty

Související pracovní situace

Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru

Související články

Několik poznámek ke kurzarbeitu
Několik poznámek ke kurzarbeitu
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Podpora zaměstnavatelů úlevami v pojistném na sociální zabezpečení
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Pracovnělékařské služby v době pandemie
Novinky od 1. 9. 2020 v sociálním zabezpečení
Příspěvek v době částečné práce
Zvláštní opatření v sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
Daňové aktuality
Mimořádné výkladové stanovisko Výboru a Kolegia expertů AKV
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Pracovnělékařské prohlídky a posudky v nouzovém stavu od 8. 12. 2020
Změny ve firemní kultuře způsobené pandemií covid-19
Povinné testování zaměstnanců
Daňové aktuality
Dostali jste oznámení o nové covidové odborové organizaci?

Související předpisy

435/2004 Sb. o zaměstnanosti
248/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
262/2006 Sb. zákoník práce

Související otázky a odpovědi

Stará dovolená vs Kurzarbeit
Mimořádná odměna covid-19 pro zdravotníky
Koronavirus a převedení na jinou práci
Antivirus A+ 31. 5. 2021
Zaměstnávání cizince
Odměny zdravotníkům a vliv na průměrný výdělek
Výplata po skončení pracovního poměru
Doplatek mimořádného příspěvku - izolačky
Karanténa po návratu z dovolené od 9.7.2021
Testování v malé firmě
Kompenzační bonus 2021 - příjmy FO, která nevede účetnictví
Kompenzační bonus
Povinnost zaměstnance podrobit se testování na covid-19
Program Antivirus a vyúčtování
Kompenzační bonus a podpora z programu COVID 2021
Odmítnutí testování na přítomnost covid-19
Testování zaměstnanců na covid-19 u závodního lékaře a zpracování mezd
Karanténa - náhrada mzdy
Covid - očkování, testování
Úspora Antivirus C