Příspěvek v době částečné práce aneb kurzarbeit

Vydáno: 8 minut čtení

Příspěvek v době částečné práce je upraven zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Novela zákona byla publikována ve Sbírce zákonů pod číslem 248/2021Sb. s účinností od 1. 7. 2021. Cílem novely je napomoci k překlenutí krizového období a udržení pracovních míst. Jako přechodné opatření na podporu udržení zaměstnanosti byl spuštěn vládní program Antivirus, který řešil „jen“ epidemické situace. Příspěvek v době částečné práce (dále jen „příspěvek“) je systémovým nástrojem, který může pomoci v období ekonomické recese, při živelních událostech, při kybernetických útocích nebo při pandemiích.

Poskytování příspěvku stanoví vláda po projednání v Radě hospodářské a sociální dohody nařízením vlády v případě, že je závažným způsobem ohrožena ekonomika České republiky anebo její odvětví z hospodářských důvodů charakterizovaných relevantními ekonomickými ukazateli a jejich minulým a očekávaným vývojem, z důvodu vzniku živelní události spočívající v přírodní pohromě nebo epidemie, kybernetického útoku nebo jiné mimořádné situace, která je zásahem vyšší moci.

Příspěvek nelze poskytnout zaměstnavateli uvedenému v § 109 odst. 3 zákoníku práce, tj. zaměstnavateli odměňujícímu platem. Příspěvek nebude poskytnut zaměstnavatelům, kteří své provozy zcela zavřou, a též zaměstnavatelům, kteří uplatňují konto pracovní doby. Pokud však zaměstnavatel tento způsob rozvrhování pracovní doby ukončí, může o příspěvek žádat.

Příslušným nařízením vl

Související dokumenty

Související pracovní situace

Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele

Související články

Několik poznámek ke kurzarbeitu
Dostali jste oznámení o nové covidové odborové organizaci?
Zvláštní opatření v sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
Daňové aktuality
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Pracovnělékařské prohlídky a posudky v nouzovém stavu od 8. 12. 2020
Příspěvek v době částečné práce
Změny ve firemní kultuře způsobené pandemií covid-19
Povinné testování zaměstnanců
Daňové aktuality
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Podpora zaměstnavatelů úlevami v pojistném na sociální zabezpečení
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Pracovnělékařské služby v době pandemie
Novinky od 1. 9. 2020 v sociálním zabezpečení
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu podzim 2020, a to v souvislosti s onemocněním COVID-19

Související otázky a odpovědi

Stará dovolená vs Kurzarbeit
Důchodce a bonus
Kompenzační bonus, ošetřovné OSVČ
Náhrada za svátek - žádost Antivirus
Antivirus - účtování příspěvku na mzdu
Usnesení vlády a koronavirus
Dotace státu z důvodu COVID-19
Kompenzační bonus pro OSVČ a účetní
Ošetřovné: Covid-19
Neplacené volno - koronavirová pandemie
Kompenzační bonus
Výplata odměny z dohody o provedení práce v souvislosti s čerpáním ošetřovného
Příspěvek Antivirus
Kompenzace za stažení pracovní nabídky
Dotace z programu COVID-Nájemné
Program Antivirus - dvě žádosti na jednoho zaměstnance ve stejném měsíci
Kompenzační bonus pro jednatele s. r. o.
Příspěvek z FKSP na rekreaci
Kompenzační bonus s. r. o. pro společníka ve dvou s. r. o.
Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii

Související předpisy

435/2004 Sb. o zaměstnanosti
248/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
262/2006 Sb., zákoník práce