Překážky na straně zaměstnavatele a minimální mzda

Plné znění otázky

Prosím o potvrzení vaší odpovědi na konkrétním příkladu. Pokud dojde podle § 207 např. na Prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy a nemůže-li zaměstnanec konat práci a přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku, pak pokud je výše jeho průměrného výdělku rovna jeho zaručené mzdě, pak mu musím opět dorovnat do 100 %? A prakticky nedojde k výplatě 60 % jeho PHV. Moc děkuji za upřesnění.

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Daňové zvýhodnění na dvě děti
FKSP – alkohol jako občerstvení
Úmrtí zaměstnankyně bez dědiců
Platy u asistentek pedagoga, vychovatelek a provozních zaměstnanců v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Náhrada za svátek - žádost Antivirus
Překážka na straně zaměstnavatele - odstávka
Odvody sociálního, zdravotního při částečné nezaměstnanosti
Nařízená dovolená
Krácení mzdy při kratší pracovní době kvůli nedostatku práce
Darování plazmy a překážky v práci
Testování zaměstnanců na covid-19 u závodního lékaře a zpracování mezd
Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatřením proti Covid-19
Překážka na straně zaměstnavatele a svátek
Neplacené volno x překážka na straně zaměstnavatele
Program Antivirus - náhrady mzdy u zaměstnanců hotelu
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Nařízení neplaceného volna
Pracovní úvazek
Provoz/směnnost dle německých svátků
Plánované přerušení elektřiny
Překážky na straně zaměstnavatele a minimální mzda

Související články

Překážky v práci
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Dohoda o pracovní činnosti a překážka v práci na straně zaměstnavatele
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Pracovní volno k činnosti na dětském táboře nebo sportovním soustředění
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Překážky v práci na straně zaměstnavatele - aktuální programy podpory a kurzarbeit
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Neplacené volno zaměstnance
Povinné testování zaměstnanců
Překážky v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby

Související pracovní situace

Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená versus překážky v práci
Prostoj
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Úmrtí blízké osoby
Částečná nezaměstnanost
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Vyhledání nového zaměstnání
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Přestěhování
Vlastní svatba
Ošetřovné
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce