Překážky na straně zaměstnavatele a minimální mzda

Plné znění otázky

Prosím o potvrzení vaší odpovědi na konkrétním příkladu. Pokud dojde podle § 207 např. na Prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy a nemůže-li zaměstnanec konat práci a přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku, pak pokud je výše jeho průměrného výdělku rovna jeho zaručené mzdě, pak mu musím opět dorovnat do 100 %? A prakticky nedojde k výplatě 60 % jeho PHV. Moc děkuji za upřesnění.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená versus překážky v práci
Prostoj
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Úmrtí blízké osoby
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Částečná nezaměstnanost
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Vyhledání nového zaměstnání
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Přestěhování
Vlastní svatba
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby

Související články

Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Překážky v práci
Dohoda o pracovní činnosti a překážka v práci na straně zaměstnavatele
Pracovní volno k činnosti na dětském táboře nebo sportovním soustředění
Překážky v práci na straně zaměstnavatele - aktuální programy podpory a kurzarbeit
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Překážky v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby
Překážky v práci na straně zaměstnance
Neplacené volno zaměstnance
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Darování krve a krevní plazmy
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích

Související otázky a odpovědi

Daňové zvýhodnění na dvě děti
FKSP – alkohol jako občerstvení
Úmrtí zaměstnankyně bez dědiců
Platy u asistentek pedagoga, vychovatelek a provozních zaměstnanců v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Nařízená dovolená
Odvody sociálního, zdravotního při částečné nezaměstnanosti
Čerpání dovolené v souvislosti s mateřskou/rodičovskou dovolenou a překážkami zaměstnavatele
Nařízení neplaceného volna
Posun času a překážka
Pracovní úvazek
Odvolání z funkce vedoucího úseku u příspěvkové organizace
Náhrada za svátek - žádost Antivirus
Překážka na straně zaměstnavatele - odstávka
Darování plazmy a překážky v práci
Testování zaměstnanců na covid-19 u závodního lékaře a zpracování mezd
Krácení mzdy při kratší pracovní době kvůli nedostatku práce
Doprovod k lékaři
Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatřením proti Covid-19
Překážka na straně zaměstnavatele a svátek
Neplacené volno x překážka na straně zaměstnavatele
Program Antivirus - náhrady mzdy u zaměstnanců hotelu
Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce