Testování zaměstnanců na covid-19 u závodního lékaře a zpracování mezd

Plné znění otázky

Zaměstnanci byli v průběhu měsíce dubna 4x testování na přítomnost covid-19 u závodního lékaře zaměstnavatele v průběhu směny. Tento závodní lékař ordinuje mimo areál zaměstnavatele. Cesta k lékaři včetně testu trvá 15 minut a 30 minut (ze vzdálenějšího pracoviště). Jak nyní vše vykázat při zpracování mezd zaměstnanců, kteří jsou odměňování měsíční mzdou ?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená versus překážky v práci
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Prostoj
Částečná nezaměstnanost
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod do zdravotnického zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Pohřeb spoluzaměstnance
Přestěhování
Svatba blízké osoby
Úmrtí blízké osoby
Vlastní svatba
Vyhledání nového zaměstnání
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené

Související články

Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Překážky v práci
Překážky v práci na straně zaměstnavatele - aktuální programy podpory a kurzarbeit
Dohoda o pracovní činnosti a překážka v práci na straně zaměstnavatele
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Povinné testování zaměstnanců
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Pracovní volno k činnosti na dětském táboře nebo sportovním soustředění
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Darování krve a krevní plazmy
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Překážky v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby
Překážky v práci na straně zaměstnance
Work-life balance

Související otázky a odpovědi

Osvobození z prodeje rodinného domu
Používání automobilu pronajatého společnosti k osobním účelům
Náhrada za svátek - žádost Antivirus
Koronavirus a převedení na jinou práci
Platy u asistentek pedagoga, vychovatelek a provozních zaměstnanců v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Příspěvek Antivirus
Program Antivirus - dvě žádosti na jednoho zaměstnance ve stejném měsíci
Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatřením proti Covid-19
Program Antivirus - náhrady mzdy u zaměstnanců hotelu
Darování plazmy a překážky v práci
Překážky v práci
Překážky v práci kvůli nouzovému stavu a vznik nároku na dovolenou
Překážka na straně zaměstnavatele, náhrada mzdy a nařízení čerpání dovolené
Překážka na straně zaměstnavatele - odstávka
Nařízená dovolená
Překážky na straně zaměstnavatele a minimální mzda
Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci
Odvody sociálního, zdravotního při částečné nezaměstnanosti
Antivirus, ošetřování člena rodiny kvůli epidemii covid-19
Krácení mzdy při kratší pracovní době kvůli nedostatku práce
Posun času a překážka

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce