Dočasné přidělení zaměstnance

Základní informace

Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli je upraveno v § 43a zákoníku práce a v praxi je poměrně často využívaným institutem. Zaměstnavatelé mohou dočasným přidělením řešit situace, kdy dochází k útlumu produkce a je potřeba snížit na přechodnou dobu počet zaměstnanců, ale také situace, kdy potřebují svého zaměstnance přidělit v rámci spolupráce na společných projektech s jinými firmami nebo v rámci skupiny.

Zákoník práce umožňuje dočasné přidělení mezi zaměstnavateli pouze v případě souhlasu všech zúčastněných stran, tzn. zaměstnance, který má být dočasně přidělen, jeho zaměstnavatele a zaměstnavatele, ke kterému má být zaměstnanec přidělen.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Převedení na jinou práci
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Odvolání
Převedení na jinou práci
Přeložení
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru

Související články

Odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa (jeho vzdání se) po novele zákoníku práce
Změna doby trvání pracovního poměru
Pracovní poměr na dobu určitou: rozhodovací praxe Ústavního soudu ČR
Piloti letadel nově i jako OSVČ
Převedení zaměstnance na jinou práci
Jak zvládnout přechod do vedoucí funkce
Úvaha nad "dočasností" přidělení při agenturním zaměstnávání
Omezení dočasného přidělení při agenturním zaměstnávání
Dočasné přidělení při agenturním zaměstnávání
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Hromadné propouštění
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně a jeho realizace
Veľká novela Zákonníka práce v roku 2022
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU

Související otázky a odpovědi

Přidělení jiné práce zaměstnanci
Proplacení stravného
Dočasné přidělení
Pracovní smlouva
Převod zaměstnance na jinou společnost
Rozšíření pracovní pozice
Pracovní smlouva - změna pozice
Pracovní poměr na dobu určitou
Diskriminace v odměňování
Refundace mzdy
Dohoda o změně pracovní smlouvy
Odvolání z vedoucího pracovního místa a náležitosti převedení na jinou práci
Zkrácený úvazek
Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Zákoník práce - Smlouva na dobu určitou
Rodičovská dovolená
Pracovní smlouva a DPP u téhož zaměstnavatele
Dodatek k dohodě o provedení práce
Snížení pracovního úvazku zaměstnanci ze strany zaměstnavatele

Související komentovaná judikatura

Převedení na jinou práci pro zahájení trestního řízení
Změna pracovního poměru z doby určité na dobu neurčitou
Změna pracovního poměru z doby určité na dobu neurčitou (zase jinak)