Čerpání dovolené v souvislosti s mateřskou/rodičovskou dovolenou a překážkami zaměstnavatele

Plné znění otázky

Těhotné zaměstnankyni lékař doporučil pracovní neschopnost, termín porodu má 20. 10. 2021, čeká dvojčata, pracovní poměr má na dobu určitou - zástup max. do 30. 11. 2022. Dovolenou chce čerpat před pracovní neschopností. Jak ji správně vypočítám? Je stále lepší čerpat řádnou dovolenoui až po mateřské dovolené?

Další zaměstnankyně se nám 16. 5. 2021 vrátila z rodičovské dovolené a zároveň převzala výpověď pro nadbytečnost, její místo bylo zrušeno. K 31. 7. 2021 končí. Nyní je doma na překážkách zaměstnavatele. Jak jí vypočítám dovolenou? Vznikne jí vůbec nějaký nárok, když nic neodpracuje, ale na překážkách není svou vinou?

Nárok na řádnou dovolenou u nás je 5 týdnů. 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená versus překážky v práci
Výkon práce pro účely dovolené
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Prostoj
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Částečná nezaměstnanost
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Poměrná část dovolené
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Výměra dovolené
Dovolená za odpracované dny
Čerpání dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Úmrtí blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Dovolená za kalendářní rok
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem

Související články

Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Překážky v práci
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Jak řešit zástup za zaměstnance čerpajícího mateřskou nebo rodičovskou dovolenou
Zhodnocení rozporu ZP a české pracovněprávní judikatury s právem EU a judikaturou Soudního dvora EU
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Dovolená od 1. 1. 2021
Dohoda o pracovní činnosti a překážka v práci na straně zaměstnavatele
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Překážky v práci na straně zaměstnavatele - aktuální programy podpory a kurzarbeit
Nárok na dovolenou
Jak správně zkrátit dovolenou
Některé důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Nová právní úprava dovolené

Související otázky a odpovědi

Sleva na manželku a dítě - cizinci
Vyúčtování daně vybírané srážkou z příjmů u fyzických osob
Čištění cisteren na pitnou vodu
Nařízená dovolená
Posun času a překážka
Dovolené zaměstnankyně při čerpání mateřské dovolené
Platy u asistentek pedagoga, vychovatelek a provozních zaměstnanců v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Odvody sociálního, zdravotního při částečné nezaměstnanosti
Nařízení neplaceného volna
Pracovní úvazek
Překážky v práci z důvodu zdravotní nezpůsobilosti
Překážky na straně zaměstnavatele a minimální mzda
Dovolená - nárok za odpracované dny vs. kalendářní rok
Nárok na řádnou dovolenou
Čerpání dovolené po peněžité pomoci v mateřství
Nárok na dovolenou při čerpání rodičovské dovolené a následně druhá mateřská dovolená
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost
Nárok na dovolenou
Dovolená při překrývání mateřské a rodičovské dovolené
Nárok na dovolenou - mateřská a rodičovská dovolená
Dovolená po mateřské dovolené
Rodičovská dovolená v době od roku 2019 do roku 2021 a nárok na dovolenou

Související předpisy

§ 211, 348.1 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce