Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah

Základní informace

Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou, která je uzavřena mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Na obsahu pracovní smlouvy se tedy musí shodnout obě strany, tj. jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Vstupní lékařská prohlídka
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Druh a místo výkonu práce
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Vstupní lékařská prohlídka
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Souběžná činnost
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)

Související články

Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu závodu
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřená opatření i u zaměstnanců ve zkušební době
Zkušební doba
Náležitosti mzdového listu
Pracovní smlouva - dílčí aspekty a aktuality
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Co přináší novela zákoníku práce
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU
Podstatné zhoršení pracovních podmínek po přechodu práv a povinností
Sdílené pracovní místo
Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků
Pracovní poměr na dobu určitou: zákonná omezení
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Otázka souběhu funkcí
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody

Související otázky a odpovědi

Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Pracovní smlouva - vznik pracovního poměru
Nový pracovní poměr u stejného zaměstnavatele
Příslib zaměstnání
Pracovní poměr bez náhrady mzdy
Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Jednatel s. r. o. - pracovní smlouva na funkci mistr
Druh práce v pracovní smlouvě
Doložka odvolatelnosti
Odvod pojistného na sociální pojištění
Pracovní poměr na dobu určitou
Vnitropodnikový předpis o odměňování
Pracovní smlouva
Uzavření základního pracovněprávního vztahu
Odměna pro prokuru
Pracovní smlouva a dohoda o pracovní činnosti
Zkušební doba
Pracovní poměr na dobu určitou
Den nástupu
Je pro jednatele výhodnější uzavřít smlouvu příkazní nebo pracovní?