Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah

Základní informace

Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou, která je uzavřena mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Na obsahu pracovní smlouvy se tedy musí shodnout obě strany, tj. jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Vstupní lékařská prohlídka
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Druh a místo výkonu práce
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Vstupní lékařská prohlídka
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Souběžná činnost
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď

Související články

Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřená opatření i u zaměstnanců ve zkušební době
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu závodu
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Pracovní smlouva - dílčí aspekty a aktuality
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Náležitosti mzdového listu
Zkušební doba
Sdílené pracovní místo
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU
Podstatné zhoršení pracovních podmínek po přechodu práv a povinností
Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků
Otázka souběhu funkcí
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Co přináší novela zákoníku práce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pracovní poměr na dobu určitou: zákonná omezení
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění

Související otázky a odpovědi

Příslib zaměstnání
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Nový pracovní poměr u stejného zaměstnavatele
Pracovní smlouva - vznik pracovního poměru
Pracovní poměr bez náhrady mzdy
Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Jednatel s. r. o. - pracovní smlouva na funkci mistr
Pracovní smlouva a dohoda o pracovní činnosti
Druh práce v pracovní smlouvě
Pracovní smlouva a DPP u téhož zaměstnavatele
Pracovní smlouva
Uzavření pracovního poměru na dobu určitou
Pracovní smlouva
Uzavření základního pracovněprávního vztahu
Odměna pro prokuru
Doložka odvolatelnosti
Odvod pojistného na sociální pojištění
Pracovní poměr na dobu určitou
Vnitropodnikový předpis o odměňování
Zkušební doba