Work-life balance

Vydáno: 13 minut čtení

Co přináší nová směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a jakým způsobem může do léta 2022 ovlivnit českou právní úpravu?

Evropská unie v loňském roce přijala Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU1), kterou jsou členské státy povinny do 3 let transponovat do svého právního řádu. Tato směrnice je výrazem snahy Evropské komise se nyní (namísto dřívější neúspěšné snahy o prodloužení minimální délky mateřské dovolené, která v rámci EU činí 14 týdnů) soustředit na modernizaci stávajícího právního rámce EU pro rodičovskou dovolenou a flexibilní uspořádání práce.

Členské státy tak mají do 2. srpna 2022 povinnost zavést především:

  • 10 pracovních dní otcovské dovolené připadající na období okolo narození dítěte;
  • zákaz převádět 2 měsíce rodičovské dovolené mezi rodiči a do poloviny roku 2024 navíc povinnost vyplácet po tyto 2 měsíce odpovídající příspěvek, který usnadní čerpání rodičovské oběma rodiči;
  • možnost požádat zaměstnavatele o čerpání rodičovské dovolené po částech a jiné flexibilní způsoby čerpání rodičovské dovolené;
  • minimálně 5 dní volna za účelem péče o rodinného příslušníka nebo osobu žijící ve společné domácnosti;
  • právo zaměstnanců s dětmi ve věku do 8 let a pečujících osob požadovat flexibilní rozvržení prac

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Výkon práce pro účely dovolené
Vyhledání nového zaměstnání
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod do zdravotnického zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Pohřeb spoluzaměstnance
Přestěhování
Svatba blízké osoby
Úmrtí blízké osoby
Vlastní svatba
Vyhledání nového zaměstnání
Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dlouhodobé ošetřovné
Ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků

Související články

Jak řešit zástup za zaměstnance čerpajícího mateřskou nebo rodičovskou dovolenou
Změny v čerpání rodičovského příspěvku v kontextu zdravotního pojištění
Dávky nemocenského pojištění při převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů
Těhotenství a mateřství v roce 2020 z pohledu dávek systému nemocenského pojištění
Dlouhodobé ošetřovné z pohledu pracovního práva
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Dlouhodobé ošetřovné
Mateřská a rodičovská dovolená v roce 2016
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Změny v čerpání rodičovského příspěvku v kontextu zdravotního pojištění
Dávka otcovské poporodní péče
Základní informace k nové dávce nemocenského pojištění - otcovská
Dávky nemocenského pojištění při převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů
Otcovská - novinka od 1. 2. 2018, 1. část
Otcovská - novinka od 1. 2. 2018, 2. část
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Jak řešit zástup za zaměstnance čerpajícího mateřskou nebo rodičovskou dovolenou
Co vás zajímá - ošetřovné a otcovská

Související otázky a odpovědi

Dítě družky - překážka v práci, ošetřovné
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Náhrada mzdy u DPN
Rodičovská dovolená
Nárok na řádnou dovolenou
Rodičovská dovolená a další těhotenství
Souběh HPP a DPP při rodičovské dovolené
Fakturace na mateřské dovolené
Započítání dlouhodobého ošetřovného a otcovské dovolené do průměrného počtu zaměstnanců
Rodičovská dovolená a neplacené volno poskytnuté do začátku školního roku
Ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost
Nevyplacení náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti
Zaměstnání v době rodičovské dovolené
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a práce na stejné pozici jako před ní
Rodičovský příspěvek
Rodičovská dovolená
Započítání mateřské dovolené na důchod
Dovolené zaměstnankyně při čerpání mateřské dovolené
Nástup po rodičovské dovolené

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce