Povinné testování zaměstnanců

Vydáno: 17 minut čtení
S účinností od 3. 3. 2021 je mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR zavedeno povinné testování zaměstnanců při výkonu práce na pracovišti zaměstnavatele.

Přinášíme vám přehled základních informací, které s povinným testováním souvisejí a také náš pohled na některé sporné pracovněprávní otázky, které nová mimořádná opatření přinášejí.

Poznámka:

Jedná se zejména o mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN ze dne 1. 3. 2021 (změněno mimořádným opatřením MZ ČR č.j. MZDR 47828/2020-21/MIN/KAN ze dne 5. 3. 2021 a č.j. MZDR 47828/2020-22/MIN/KAN ze dne 15. 3. 2021) a dále o mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. MZDR 47828/2020-17/MIN/KAN ze dne 5. 3. 2021.

Mimořádná opatření jsou však pravidelně aktualizována a vývoj je značně dynamický. Doporučujeme proto sledovat aktuální situaci, kdy jednotlivá opatření a jejich pozměněné verze jsou pravidelně zveřejňovány na stránkách ministerstva.1)

Kdo má povinnost testovat zaměstnance

Povinnost testovat své zaměstnance mají:

  1. zaměstnavatelé na území České republiky, kteří jsou podnikatelem nebo státním nebo národním podnikem (tzv. zaměstnavatelé soukromého sektoru) a zaměstnávají alespoň 10 osob (původní limit 50 osob byl snížen změnou mimořádného opatření ze dne 15. 3. 2021),
  2. veřejní zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají alespoň 50 osob.

Dále mají nařízenu povinnost testovat své zaměstnance také poskytovatelé zdravotních služeb a poskytovatelé sociálních služeb (v rozsahu vymezeném v příslušném mimořádném opatření), těmito se nicméně v tomto článku s ohledem na specifickou úpravu blíže nezabýváme.

Veřejným zaměstnavatelem

Související dokumenty

Související pracovní situace

Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)

Související články

Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Doba covidová, aneb evoluce BOZP u zaměstnavatele
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Překážky v práci
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Dostali jste oznámení o nové covidové odborové organizaci?
Zvláštní opatření v sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
Daňové aktuality
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Daňové aktuality
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Podpora zaměstnavatelů úlevami v pojistném na sociální zabezpečení
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Nařízené testování zaměstnanců z pohledu GDPR
Překážky v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby
Dovolená a svátek
Překážky v práci na straně zaměstnance
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění

Související otázky a odpovědi

Podíly na zisku a program Antivirus
Ošetřovné v době pandemie koronaviru
Krácení dovolené z důvodu částečné nezaměstnanosti
Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci
Karanténa po návratu z dovolené od 9.7.2021
Čerpání řádné dovolené při uzavření poboček kvůli koronaviru
Krácení dovolené - ošetřovné při uzavření školských zařízení kvůli covid-19
Návrat zaměstnance z vysoce rizikové země (covid-19)
Antivirus, ošetřování člena rodiny kvůli epidemii covid-19
Stará dovolená vs Kurzarbeit
Kompenzace za stažení pracovní nabídky
Platy u asistentek pedagoga, vychovatelek a provozních zaměstnanců v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Testování a očkování v sociálních službách
Testování v malé firmě
Povinnost zaměstnance podrobit se testování na covid-19
Covid - očkování, testování
Odmítnutí testování na přítomnost covid-19
Testování zaměstnanců na covid-19 u závodního lékaře a zpracování mezd
OČR člena domácnosti pro vznik práva na dovolenou
Úspora Antivirus C

Související předpisy

MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN mimořádné opatření - povinné testování zaměstnavatelé
MZDR 47828/2020-21/MIN/KAN změna mimořádného opatření k nařízení povinného testování u zaměstnavatelů
MZDR 47828/2020-22/MIN/KAN změna mimořádného opatření k nařízení povinného testování u zaměstnavatelů
MZDR 47828/2020-17/MIN/KAN mimořádné opatření - samotestování zaměstnanci
262/2006 Sb., zákoník práce
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
590/2006 Sb. , kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci