Povinné testování zaměstnanců

Vydáno: 17 minut čtení
S účinností od 3. 3. 2021 je mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR zavedeno povinné testování zaměstnanců při výkonu práce na pracovišti zaměstnavatele.

Přinášíme vám přehled základních informací, které s povinným testováním souvisejí a také náš pohled na některé sporné pracovněprávní otázky, které nová mimořádná opatření přinášejí.

Poznámka:

Jedná se zejména o mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN ze dne 1. 3. 2021 (změněno mimořádným opatřením MZ ČR č.j. MZDR 47828/2020-21/MIN/KAN ze dne 5. 3. 2021 a č.j. MZDR 47828/2020-22/MIN/KAN ze dne 15. 3. 2021) a dále o mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. MZDR 47828/2020-17/MIN/KAN ze dne 5. 3. 2021.

Mimořádná opatření jsou však pravidelně aktualizována a vývoj je značně dynamický. Doporučujeme proto sledovat aktuální situaci, kdy jednotlivá opatření a jejich pozměněné verze jsou pravidelně zveřejňovány na stránkách ministerstva.1)

Kdo má povinnost testovat zaměstnance

Povinnost testovat své zaměstnance mají:

  1. zaměstnavatelé na území České republiky, kteří jsou podnikatelem nebo státním nebo národním podnikem (tzv. zaměstnavatelé soukromého sektoru) a zaměstnávají alespoň 10 osob (původní limit 50 osob byl snížen změnou mimořádného opatření ze dne 15. 3. 2021),
  2. veřejní zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají alespoň 50 osob.

Dále mají nařízenu povinnost testovat své zaměstnance také poskytovatelé zdravotních služeb a poskytovatelé sociálních služeb (v rozsahu vymezeném v příslušném mimořádném opatření), těmito se nicméně v tomto článku s ohledem na specifickou úpravu blíže nezabýváme.

Veřejným zaměstnavatelem

Související dokumenty

Související pracovní situace

Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Úmrtí blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání

Související články

Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Doba covidová, aneb evoluce BOZP u zaměstnavatele
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Překážky v práci
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Podpora zaměstnavatelů úlevami v pojistném na sociální zabezpečení
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Zvláštní opatření v sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
Daňové aktuality
Mimořádné výkladové stanovisko Výboru a Kolegia expertů AKV
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Daňové aktuality
Dostali jste oznámení o nové covidové odborové organizaci?
Nařízené testování zaměstnanců z pohledu GDPR
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Dovolená od roku 2021 - vybrané problémy a omyly
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti

Související předpisy

MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN mimořádné opatření - povinné testování zaměstnavatelé
MZDR 47828/2020-21/MIN/KAN změna mimořádného opatření k nařízení povinného testování u zaměstnavatelů
MZDR 47828/2020-22/MIN/KAN změna mimořádného opatření k nařízení povinného testování u zaměstnavatelů
MZDR 47828/2020-17/MIN/KAN mimořádné opatření - samotestování zaměstnanci
262/2006 Sb. zákoník práce
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
590/2006 Sb. , kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci

Související otázky a odpovědi

Karanténa po návratu z dovolené od 9.7.2021
Návrat zaměstnance z vysoce rizikové země (covid-19)
Antivirus, ošetřování člena rodiny kvůli epidemii covid-19
Ošetřovné v době pandemie koronaviru
Krácení dovolené z důvodu částečné nezaměstnanosti
Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci
Čerpání řádné dovolené při uzavření poboček kvůli koronaviru
Stará dovolená vs Kurzarbeit
Kompenzace za stažení pracovní nabídky
Podíly na zisku a program Antivirus
Krácení dovolené - ošetřovné při uzavření školských zařízení kvůli covid-19
Platy u asistentek pedagoga, vychovatelek a provozních zaměstnanců v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Testování v malé firmě
Povinnost zaměstnance podrobit se testování na covid-19
Odmítnutí testování na přítomnost covid-19
Testování zaměstnanců na covid-19 u závodního lékaře a zpracování mezd
Covid - očkování, testování
Testování a očkování v sociálních službách
Koronavirus a převedení na jinou práci
Dočasné přidělení zaměstnance