Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů

Vydáno: 9 minut čtení

Řada zaměstnavatelů využila nabídky státu a v nelehké situaci vyvolané pandemií koronaviru Covid-19 požádala v rámci cíleného programu podpory zaměstnanosti "Antivirus" o příspěvek na úhradu nákladů spojených s poskytnutím náhrady mzdy zaměstnancům za dobu vybraných překážek v práci. Ne všichni na něj ale dosáhli, ačkoliv s tím počítali.

Nikoliv z dohody uzavřené mezi zaměstnavatelem a Úřadem práce, ale jen z manuálu vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) vyplývalo, že příspěvek nelze poskytnout na zaměstnance, který je zároveň jednatelem společnosti či členem statutárního orgánu zaměstnavatele, jestliže pracovní smlouva byla podepsána stejnou fyzickou osobu jak na straně zaměstnavatele, tak zaměstnance. Stejný závěr pak mnohé krajské pobočky dovodily i pro případ, že tato osoba zplnomocnila k podpisu pracovní smlouvy za zaměstnavatele někoho jiného.

Z důvodu rozdílnosti zájmů obou stran MPSV pro účely zaměstnanosti nepovažuje takovou osobu za zaměstnance v pracovním poměru. Tento názor přitom MPSV "převzalo" z judikatury Nejvyššího soudu, který v podpisu pracovní smlouvy jednou a touž osobou za zaměstnavatele i na straně zaměstnance spatřuje "střet zájmů" vedoucí k neplatnosti pracovní smlouvy.

Nutno poznamenat, že rozhodovací praxi dovolacího soudu v této věci nesdílejí ani Ústavní soud, ani Nejvyšší správní soud (a s jejich kritikou nelze než souhlasit). Není proto divu, že se v ju

Související dokumenty

Související pracovní situace

Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Úmrtí blízké osoby
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Související články

Společníci a jednatelé jako zvláštní skupina zaměstnanců ve zdravotním pojištění
Odvod zdravotního pojištění u jednatelů s. r. o.
Účast zaměstnanců v orgánech společnosti
Otázka souběhu funkcí
Opět aktuální souběh funkcí
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Darování krve a krevní plazmy
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Nový svátek v roce 2016
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích

Související předpisy

89/2012 Sb. občanský zákoník

Související judikáty

Zaměstnanost

Související otázky a odpovědi

Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci
Doprovod k lékaři
Proplacení dovolené
Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatřením proti Covid-19
Program Antivirus - náhrady mzdy u zaměstnanců hotelu
Náhrada za svátek - žádost Antivirus
Přechod z mateřské na rodičovskou dovolenou a čerpání dovolené
Práce přesčas ve státní svátek
Náhrada mzdy za dovolenou při nerovnoměrně rozvržené pracovní době
Konto pracovní doby a neplacené volno
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Přečerpaná dovolená z důvodu snížení úvazku
Kombinace překážek na straně zaměstnavatele
Pracovní volno s náhradou mzdy
Refundace ušlé mzdy volby 2023
Práce ve svátek
Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
Neproplacená dovolená
Náhrada mzdy za dovolenou při změně délky směny
Náhradní volno a práce ve svátek