Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů

Vydáno: 9 minut čtení

Řada zaměstnavatelů využila nabídky státu a v nelehké situaci vyvolané pandemií koronaviru Covid-19 požádala v rámci cíleného programu podpory zaměstnanosti "Antivirus" o příspěvek na úhradu nákladů spojených s poskytnutím náhrady mzdy zaměstnancům za dobu vybraných překážek v práci. Ne všichni na něj ale dosáhli, ačkoliv s tím počítali.

Nikoliv z dohody uzavřené mezi zaměstnavatelem a Úřadem práce, ale jen z manuálu vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) vyplývalo, že příspěvek nelze poskytnout na zaměstnance, který je zároveň jednatelem společnosti či členem statutárního orgánu zaměstnavatele, jestliže pracovní smlouva byla podepsána stejnou fyzickou osobu jak na straně zaměstnavatele, tak zaměstnance. Stejný závěr pak mnohé krajské pobočky dovodily i pro případ, že tato osoba zplnomocnila k podpisu pracovní smlouvy za zaměstnavatele někoho jiného.

Z důvodu rozdílnosti zájmů obou stran MPSV pro účely zaměstnanosti nepovažuje takovou osobu za zaměstnance v pracovním poměru. Tento názor přitom MPSV "převzalo" z judikatury Nejvyššího soudu, který v podpisu pracovní smlouvy jednou a touž osobou za zaměstnavatele i na straně zaměstnance spatřuje "střet zájmů" vedoucí k neplatnosti pracovní smlouvy.

Nutno poznamenat, že rozhodovací praxi dovolacího soudu v této věci nesdílejí ani Ústavní soud, ani Nejvyšší správní soud (a s jejich kritikou nelze než souhlasit). Není proto divu, že se v ju

Související dokumenty

Související pracovní situace

Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Zaručená mzda
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci

Související články

Společníci a jednatelé jako zvláštní skupina zaměstnanců ve zdravotním pojištění
Odvod zdravotního pojištění u jednatelů s. r. o.
Účast zaměstnanců v orgánech společnosti
Otázka souběhu funkcí
Opět aktuální souběh funkcí
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Nový svátek v roce 2016
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Darování krve a krevní plazmy
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích

Související otázky a odpovědi

Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Překážka na straně zaměstnavatele, náhrada mzdy a nařízení čerpání dovolené
Pracovní volno s náhradou mzdy
Refundace ušlé mzdy volby 2023
Neproplacená dovolená
Přechod z mateřské na rodičovskou dovolenou a čerpání dovolené
Kombinace překážek na straně zaměstnavatele
Náhrada mzdy za dovolenou při nerovnoměrně rozvržené pracovní době
Konto pracovní doby a neplacené volno
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Přečerpaná dovolená z důvodu snížení úvazku
Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
Práce přesčas ve státní svátek
Práce ve svátek
Doprovod k lékaři
Proplacení dovolené
Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatřením proti Covid-19
Program Antivirus - náhrady mzdy u zaměstnanců hotelu
Náhrada za svátek - žádost Antivirus

Související předpisy

89/2012 Sb. občanský zákoník

Související judikáty

Zaměstnanost