Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů

Vydáno: 9 minut čtení

Řada zaměstnavatelů využila nabídky státu a v nelehké situaci vyvolané pandemií koronaviru Covid-19 požádala v rámci cíleného programu podpory zaměstnanosti "Antivirus" o příspěvek na úhradu nákladů spojených s poskytnutím náhrady mzdy zaměstnancům za dobu vybraných překážek v práci. Ne všichni na něj ale dosáhli, ačkoliv s tím počítali.

Nikoliv z dohody uzavřené mezi zaměstnavatelem a Úřadem práce, ale jen z manuálu vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) vyplývalo, že příspěvek nelze poskytnout na zaměstnance, který je zároveň jednatelem společnosti či členem statutárního orgánu zaměstnavatele, jestliže pracovní smlouva byla podepsána stejnou fyzickou osobu jak na straně zaměstnavatele, tak zaměstnance. Stejný závěr pak mnohé krajské pobočky dovodily i pro případ, že tato osoba zplnomocnila k podpisu pracovní smlouvy za zaměstnavatele někoho jiného.

Z důvodu rozdílnosti zájmů obou stran MPSV pro účely zaměstnanosti nepovažuje takovou osobu za zaměstnance v pracovním poměru. Tento názor přitom MPSV "převzalo" z judikatury Nejvyššího soudu, který v podpisu pracovní smlouvy jednou a touž osobou za zaměstnavatele i na straně zaměstnance spatřuje "střet zájmů" vedoucí k neplatnosti pracovní smlouvy.

Nutno poznamenat, že rozhodovací praxi dovolacího soudu v této věci nesdílejí ani Ústavní soud, ani Nejvyšší správní soud (a s jejich kritikou nelze než souhlasit). Není proto divu, že se v ju

Související dokumenty

Související pracovní situace

Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Úmrtí blízké osoby
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Minimální mzda
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby

Související články

Společníci a jednatelé jako zvláštní skupina zaměstnanců ve zdravotním pojištění
Odvod zdravotního pojištění u jednatelů s. r. o.
Účast zaměstnanců v orgánech společnosti
Otázka souběhu funkcí
Opět aktuální souběh funkcí
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Darování krve a krevní plazmy
Nový svátek v roce 2016
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU

Související předpisy

89/2012 Sb. občanský zákoník

Související judikáty

Zaměstnanost

Související otázky a odpovědi

Doprovod k lékaři
Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatřením proti Covid-19
Program Antivirus - náhrady mzdy u zaměstnanců hotelu
Náhrada za svátek - žádost Antivirus
Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci
Pracovní volno s náhradou mzdy
Provoz/směnnost dle německých svátků
COVID - program antivirus a náhrady odměny jednatele
Antivirus A+ 31. 5. 2021
Zaručená mzda při překážkách v práci Antivirus
Proplacení dovolené
Program Antivirus a omezení zakázek
Karanténa a pracovní neschopnost
Příspěvek Antivirus
Náhradní volno a práce ve svátek
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Krácení mzdy při kratší pracovní době kvůli nedostatku práce
Náhrada mzdy za dovolenou při změně délky směny
Očkování zaměstnance proti covid-19 a pracovní volno
Práce ve svátek