Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem

Vydáno: 18 minut čtení

Na co se v současné době zaměstnavatelé (a vlastně i zaměstnanci) ptají vůbec nejvíce, jsou samozřejmě otázky vztahující se k problémům, které do pracovněprávní praxe přinesla pandemie COVID-19. Mezi těmito otázkami vévodí (alespoň tedy u zaměstnavatelů z tzv. mzdové sféry) logicky ty, které se týkají finanční podpory zaměstnavatele prostřednictvím cíleného programu podpory zaměstnanosti příznačně nazvaného „Antivirus“ a v té souvislosti povahy překážek v práci, jejichž existence může – za splnění dalších podmínek – právo na takovou podporu založit.

Zapomínat nelze ale ani na další oblasti, kterých se stávající situace také dotýká a v nichž může správná aplikace právní úpravy rovněž činit potíže. Vybrali jsme pár takových případů formou otázek a odpovědí a věříme, že pomohou zaměstnavatelům lépe se zorientovat. Rozdělili jsme je tematicky do dvou okruhů – 1. dovolená a 2. skončení pracovního poměru.

Dovolená

Jedním z důležitých práv zaměstnance v pracovním poměru je jeho právo na dovolenou. Co musí zaměstnanec splnit, aby mu právo na dovolenou vzniklo, jaké jsou druhy dovolené, jak je to s její výměrou, co musí zaměstnavatel respektovat při určování čerpání dovolené atd., upravují ustanovení § 211 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Netřeba zastírat, že jedním ze způsobů, jak se mnozí zaměstnavatelé snažili či snaží překonat problémy vyvolané pandemií koronaviru v rovině pracovněprávních vztahů, je určení čerpání dovolené. S tím souvisí např. otázka, co lze pro účely dovolené považovat za výkon práce, jaký je vztah mezi dovolenou a překážkami v práci (ať už na straně zaměstnance, nebo na straně zaměstnavatele) nebo kterými principy se musí zaměstnavatel při určování konkrétní části dovolené řídit.

Karanténa, péče o dítě a dovolená

S oběma z výše uvedených překážek v práci se zaměstnavatelé setkali doposud jen zcela výjimečně. Protiepidemiologická opatření vedla ale k tomu, že řadě zaměstnanců byla nařízena karanténa a mnohé zaměstnance musel zaměstnavatel omluvit ze zaměstnání (poskytnout jim ve smyslu ustanovení § 191 zákoníku práce pracovní volno) z důvodu jejich péče o dítě, které nemůže navštěvovat školu či předškolní zařízení, protože došlo k jejich „uzavření“ pro standardní výuku. Na co se zaměstnavatelé mj. ptají?

Otázka č. 1

Jak se posuzuje doba karantény a doba péče o dítě pro účely dovolené? Jako doba odpracovaná, nebo doba zameškaná?

Odpověď:

Vedle faktického výk

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená za kalendářní rok
Dovolená za odpracované dny
Výpověď
Přehled zákazů výpovědi
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Výpověď
Přehled zákazů výpovědi
Dovolená za kalendářní rok
Výkon práce pro účely dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru

Související články

Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Nárok na dovolenou
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Co přináší novela zákoníku práce
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Ochranná doba v pracovním právu
Outplacement - lze propouštět efektivně a přitom šetrně?
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Nárok na dovolenou

Související otázky a odpovědi

Neomluvená absence zaměstnance
Nárok na dovolenou - ošetřovné a pracovní neschopnost
Výpovědní doba/nárok na dovolenou
Přečerpaná dovolená
Nárok na dovolenou při ukončení zaměstnání
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Neomluvená absence a krácení dovolené
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci a následném ukončení pracovního poměru
Nadbytečnost, pracovní neschopnost - výše řádné dovolené a odstupného
Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou
Ukončení pracovního poměru a určení nároku na dovolenou
Nárok na dovolenou za rok 2021
Neplatné rozvázání pracovního poměru a dovolená
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Nárok na dovolenou
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Exekuce
Ukončení pracovního poměru - absence
Návrat zaměstnance z vysoce rizikové země (covid-19)
Ošetřovné v době pandemie koronaviru

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
133/2020 Sb. o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

Související vzory

Vzor: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem
Vzor: Výzva zaměstnance k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků
Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi