Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech

Vydáno: 14 minut čtení

Ošetřovné je jednou z dávek systému nemocenského pojištění vymezené zejména v ust. § 39 až § 41 zákona o nemocenském pojištění. Pohledem do historie této dávky lze zjistit, že dávka byla titulována od 50. let minulého století názvem podpora při ošetřování člena rodiny. Mezi veřejností stále převládá lidový název „paragraf“. Současné podmínky nároku a výplaty této dávky jsou aplikovány téměř beze změn již více než 10 let. Přesto i za tuto dobu se stále okresní správy sociálního zabezpečení potýkají s množstvím případů, které došetřují jako sporné nebo v rámci kontrolní činnosti plnění povinností zaměstnavatele v nemocenském pojištění zjišťují nedostatky o neoprávněném čerpání dávky. Nejčastější případy blíže prozkoumáme dále v článku.

 

Okruh osob splňujících nárok na ošetřovné

Z celé skupiny osob účastných nemocenského pojištění je dávka určena výhradně vybranému okruhu z řad zaměstnanců. Nárok na ošetřovné nemá 9 vybraných skupin zaměstnanců uvedených v ust. § 39 odst. 5 zákona o nemocenském pojištění. Mezi nejčastější žadatele nesplňující podmínku patří zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti, zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce a zaměstnanci účastní pojištění z důvodu výkonu zaměstnání malého rozsahu.

Příklad č. 1:

Zaměstnanec vykonává činnost na základě dohody o pracovní činnosti od 2. 1. 2019 ve sjednaném rozsahu 20 hodin týdně a sjednané odměně 150 Kč/hod. Ode dne 20. 5. 2019 vznikla potřeba ošetřování jeho sedmiletého dítěte potvrzená praktickým lékařem pro děti a dorost. Vznikne tomuto zaměstnanci nárok na ošetřovné?

Zaměstnanec od počátku výkonu výdělečné činnosti na základě uzavřené dohody o pracovní činnosti, tj. ode dne 2. 1. 2019, je nemocensky pojištěn a jeho pojištění bude trvat do konce období, v němž tato činnost měla nebo mohla být vykonávána. Za této situace by nemuselo nic bránit vzniku nároku na ošetřovné, nicméně právní úprava výslovně uvádí vyloučení zaměstnanců činných na základě dohody o pracovní činnosti z nároku na ošetřovné. Z možností pracovněprávních vztahů uvedených v zákoníku práce pouze pracovní poměr se mzdou či platem sjednaným ve výši dosahující rozhodné částky, tj. 3 000 Kč měsíčně, zaručuje zařazení do okruhu osob splňujících jednu z podmínek nároku na ošetřovné.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Vyhledání nového zaměstnání
Vlastní svatba
Úmrtí blízké osoby
Ošetřovné
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Úmrtí blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Přestěhování
Svatba blízké osoby
Vlastní svatba
Dovolená versus překážky v práci
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)

Související články

Ošetřovné
Co vás zajímá - ošetřovné a otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Dlouhodobé ošetřovné - nárok na vyplácení dávky a podpůrčí doba
Ošetřovné
Těhotenství a mateřství v roce 2020 z pohledu dávek systému nemocenského pojištění
Dlouhodobé ošetřovné z pohledu pracovního práva
Podpora státu při mimořádných opatřeních - nemocenské při karanténě, ošetřovné, sociální výpomoc
Změny u ošetřovného v praxi
Dlouhodobé ošetřovné
Work-life balance
Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Co vás aktuálně zajímá ke krizovému ošetřovnému
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Změny v ošetřovném od 1. dubna 2020
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění
Krizové ošetřovné od listopadu 2021
Krizové ošetřovné prakticky
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Ošetřovné po skončení mimořádných opatření - návrat k původním pravidlům

Související otázky a odpovědi

Dítě družky - překážka v práci, ošetřovné
Náhrada mzdy u DPN
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Nevyplacení náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti
Odměna jednatele a nárok na ošetřovné
Ošetřovné: Covid-19
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Ošetřování člena rodiny z důvodu uzavření škol kvůli koronaviru a odměna zaměstnavatele
Ošetřovné pro jednatele v souvislosti s nouzovým stavem kvůli Covid-19
Ošetřovné pro dítě
Ošetřovné kvůli uzavření škol v nouzovém stavu - 2 rodiče a 2 děti
Krácení dovolené a ošetřovné
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru
Dohoda o pracovní činnosti a odvod sociálního pojištění
Ošetřovné
Rodičovská dovolená a neplacené volno poskytnuté do začátku školního roku
Přihlašování zaměstnanců na DPP na správu sociálního zabezpečení
Přihlášení zaměstnavatele na OSSZ
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a práce na stejné pozici jako před ní

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
262/2006 Sb., zákoník práce