Bezplatný asistenční program pro zaměstnance

Plné znění otázky

Zahraniční mateřská společnost zajistila pro zaměstnance své české dceřiné společnosti možnost využít službu spočívající v zajištění asistenčního programu, který poskytuje zaměstnanci okamžitou a důvěrnou pomoc s jakýmkoli problémem, který se týká práce, zdraví či osobní života, kde jsou k dispozici psychologové a další specialisté na bezplatné lince. Blíže se jedná například o služby typu jak zlepšit komunikaci, jak se vyrovnat se stresem, úzkostí a depresemi, jak vyřešit osobní a emocionální problémy, jak řešit manželské a vztahové problémy apod. Službu tedy zaměstnanec může využít bezplatně, zároveň je na principu důvěrnosti, zaměstnavatel se tedy ani nedozví, zda a kdo službu využil. Mateřská společnost rozúčtuje své celkové náklady na zajištění služby na dceřiné společnosti na základě alokačního klíče, kterým je počet zaměstnanců v dceřiných společnostech. Dotaz: na straně tuzemské dceřiné společnost je faktura nedaňovým nákladem. Jak je to se zdaněním na straně zaměstnance? Pokud se nejedná o příjem osvobozený, kdo by ho měl zdanit, protože společnost nemá informace o odebrání služby?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Chybně uplatněný odpočet úroků z hypotéky v ročním zúčtování
Souběh pracovního poměru a dohody o provedení práce u jednoho zaměstnavatele
SVJ a odměna členům výboru
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
DPH odvedená za použití majetku pro neekonomické účely a mzdy
Zaměstnanecké benefity
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla
Zaměstnanecké benefity od 1. 1. 2024
Práce na dohodu o provedení práce a zaměstnanecké benefity
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek
Zaměstnanecký benefit - diskriminace
Nepeněžní poukázka při životním výročí od1. 1. 2024 pro volnočasové aktivity - osvobození od daně z příjmů
Stravenky nad limit 70% horního limitu stravného - nedaňové výdaje zaměstnavatele
Dohoda o pracovní činnosti a překážky v práci
Odměna za práci
Odměny pro členy výboru po skončení volebního období
Kompenzace sick days
Úrazové pojištění zaměstnanců a pojištění odpovědnosti za škodu
Rodné listy dětí
Účtování elektronických stravenek na přelomu roku

Související články

Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Změny zákona o pedagogických pracovnících
Mentální zdraví zaměstnanců
Daňové aktuality
Praktické otázky (ne)rovného odměňování
Vícekriteriální odměňování metodou Balanced scorecard
Aktuality v oblasti metod hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Odměňování zaměstnanců
Šikana, nerovné zacházení a diskriminace na pracovišti
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Uplatňování pracovní motivace ovlivňující výkon a kvalitu práce zaměstnanců
Stres a šikana jsou na pracovištích stále přehlíženy
Osobní efektivita: proč je důležitá a jak ji rozvíjet
Daňové aktuality
Motivovat znamená získávat důvěru
Zákon o registru smluv a jeho dopad na kolektivní vyjednávání
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Motivace pracovníků a její individuální rozdíly
Daňové aktuality
Trestní odpovědnost právnické osoby a její změny z pohledu zaměstnavatele

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů