Bezplatný asistenční program pro zaměstnance

Plné znění otázky

Zahraniční mateřská společnost zajistila pro zaměstnance své české dceřiné společnosti možnost využít službu spočívající v zajištění asistenčního programu, který poskytuje zaměstnanci okamžitou a důvěrnou pomoc s jakýmkoli problémem, který se týká práce, zdraví či osobní života, kde jsou k dispozici psychologové a další specialisté na bezplatné lince. Blíže se jedná například o služby typu jak zlepšit komunikaci, jak se vyrovnat se stresem, úzkostí a depresemi, jak vyřešit osobní a emocionální problémy, jak řešit manželské a vztahové problémy apod. Službu tedy zaměstnanec může využít bezplatně, zároveň je na principu důvěrnosti, zaměstnavatel se tedy ani nedozví, zda a kdo službu využil. Mateřská společnost rozúčtuje své celkové náklady na zajištění služby na dceřiné společnosti na základě alokačního klíče, kterým je počet zaměstnanců v dceřiných společnostech. Dotaz: na straně tuzemské dceřiné společnost je faktura nedaňovým nákladem. Jak je to se zdaněním na straně zaměstnance? Pokud se nejedná o příjem osvobozený, kdo by ho měl zdanit, protože společnost nemá informace o odebrání služby?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Chybně uplatněný odpočet úroků z hypotéky v ročním zúčtování
Souběh pracovního poměru a dohody o provedení práce u jednoho zaměstnavatele
SVJ a odměna členům výboru
DPH odvedená za použití majetku pro neekonomické účely a mzdy
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla
Práce na dohodu o provedení práce a zaměstnanecké benefity
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Zaměstnanecký benefit - diskriminace
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek
Rodné listy dětí
Odměny pro členy výboru po skončení volebního období
Odměna za práci
Dohoda o pracovní činnosti a překážky v práci
Účtování elektronických stravenek na přelomu roku
Poukaz do firemní prodejny jako benefit pro zaměstnance
Příspěvek zaměstnavatele na školné dítěte svého zaměstnance
Příspěvek zaměstnavatele na dopravu
Parkování soukromých vozidel zaměstnanců
Účast na školení
Náklady na vývoj aplikace před zahájením živnosti
Soukromé využívání služebního vozidla jednatelem

Související články

Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Mimořádné výkladové stanovisko Výboru a Kolegia expertů AKV
Odměňování zaměstnanců
Mentální zdraví zaměstnanců
Praktické otázky (ne)rovného odměňování
Aktuality v oblasti metod hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Daňové aktuality
Změny zákona o pedagogických pracovnících
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Zaměstnanci a sociální sítě
Zásady úspěšné řídicí komunikace
Life management
Vzdělávání zaměstnanců
Diskriminace na pracovišti
Pre-employment background screening
Příčiny, prevence a řešení konfliktů v práci
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů