Bezplatný asistenční program pro zaměstnance

Plné znění otázky

Zahraniční mateřská společnost zajistila pro zaměstnance své české dceřiné společnosti možnost využít službu spočívající v zajištění asistenčního programu, který poskytuje zaměstnanci okamžitou a důvěrnou pomoc s jakýmkoli problémem, který se týká práce, zdraví či osobní života, kde jsou k dispozici psychologové a další specialisté na bezplatné lince. Blíže se jedná například o služby typu jak zlepšit komunikaci, jak se vyrovnat se stresem, úzkostí a depresemi, jak vyřešit osobní a emocionální problémy, jak řešit manželské a vztahové problémy apod. Službu tedy zaměstnanec může využít bezplatně, zároveň je na principu důvěrnosti, zaměstnavatel se tedy ani nedozví, zda a kdo službu využil. Mateřská společnost rozúčtuje své celkové náklady na zajištění služby na dceřiné společnosti na základě alokačního klíče, kterým je počet zaměstnanců v dceřiných společnostech. Dotaz: na straně tuzemské dceřiné společnost je faktura nedaňovým nákladem. Jak je to se zdaněním na straně zaměstnance? Pokud se nejedná o příjem osvobozený, kdo by ho měl zdanit, protože společnost nemá informace o odebrání služby?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Chybně uplatněný odpočet úroků z hypotéky v ročním zúčtování
Souběh pracovního poměru a dohody o provedení práce u jednoho zaměstnavatele
SVJ a odměna členům výboru
DPH odvedená za použití majetku pro neekonomické účely a mzdy
Práce na dohodu o provedení práce a zaměstnanecké benefity
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Zaměstnanecký benefit - diskriminace
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek
Rodné listy dětí
Odměny pro členy výboru po skončení volebního období
Odměna za práci
Účtování elektronických stravenek na přelomu roku
Poukaz do firemní prodejny jako benefit pro zaměstnance
Příspěvek zaměstnavatele na školné dítěte svého zaměstnance
Příspěvek zaměstnavatele na dopravu
Parkování soukromých vozidel zaměstnanců
Účast na školení
Náklady na vývoj aplikace před zahájením živnosti
Soukromé využívání služebního vozidla jednatelem
Stravenky DUN
Krabičkové stravování zaměstnance - osvobození, daňová uznatelnost
Benefit pro zaměstnance - stravenky zdarma

Související články

Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Mimořádné výkladové stanovisko Výboru a Kolegia expertů AKV
Praktické otázky (ne)rovného odměňování
Odměňování zaměstnanců
Mentální zdraví zaměstnanců
Daňové aktuality
Změny zákona o pedagogických pracovnících
Aktuality v oblasti metod hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Lidský kapitál a efektivnost investic do lidských zdrojů
Virtuální realita a další trendy ve vzdělávání zaměstnanců
Stres na pracovišti a stres management v pracovním prostředí
Daňové aktuality
Sledování zaměstnanců a právo na ochranu soukromí
Daňové aktuality
Zpracování fotografií zaměstnanců v souladu s GDPR
Klíč pro úspěšnou implementaci personálního informačního systému
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
Stanovení cíle práce jako motivačního nástroje zaměstnanců
Poskytování prostředků k výkonu odborové činnosti má své hranice

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů